Zamknij

Fed podwyższył stopy proc. o 25 pb.

Rafał Mandes
13.12.2017 20:50
Fed podwyższył stopy proc. o 25 pb.
fot. East News

Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła główną stopę procentową o 25 pb. do 1,25-1,50 proc. - podano w komunikacie. Bankierzy z Fed wciąż oczekują trzech podwyżek w 2018 r. i dwóch w 2019 r., bez zmian względem poprzedniej projekcji. Fed podwyższył prognozy wzrostu gospodarczego w USA. Rezerwa nadal "uważnie" monitoruje rozwój sytuacji inflacyjnej.

Przeciwko podwyżce głosowali Neel Kashkari z Fed Minneapolis orz Charles Evans z Fed Chicago, którzy uważali, że nie należy zmieniać kosztu pieniądza w USA.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami. To trzecia podwyżka w tym roku i piąta w cyklu zacieśniania polityki monetarnej, rozpoczętego w grudniu 2015 r.

Fed przedstawił nowe projekcje makroekonomiczne i ścieżki stóp procentowych.

Mediana przewidywań członków Fed względem poziomu stóp procentowych na koniec 2018 r. pozostała bez zmian i wynosi 2,125 proc., co oznacza, iż członkowie Fed wciąż oczekują 3 podwyżek stóp o 25 pb.

Mediana prognoz względem poziomu fed funds na koniec 2019 r. również bez zmian na poziomie 2,688 proc., co wskazuje na dwie podwyżki stóp procentowych w tym okresie.

Na 2020 r. mediana wskazuje 3,063 proc. wobec 2,875 proc. prognozowanych we wrześniu.

Fed nie zmienił projekcji długoterminowej stopy procentowej na poziomie 2,75 proc.

W najnowszych prognozach makroekonomicznych Fed podwyższył prognozy wzrostu gospodarczego, obniżył prognozy bezrobocia i z grubsza bez zmian pozostawił szacunki inflacji. Pełne prognozy w tabeli poniżej (wszystkie dane w proc.).

tabelka

INFLACJA NADAL WYMAGA ZWIĘKSZONEJ UWAGI FED

Fed podtrzymał ocenę, że wzrost gospodarczy w USA pozostaje solidny, a sytuacja inflacyjna wymaga uważnego monitorowania.

"Informacje otrzymane przez FOMC od listopadowego posiedzenia sugerują, że rynek pracy ulegał dalszej poprawie, a aktywność w gospodarce rosła w solidnym tempie" - napisano w komunikacie.

" (...) Przyrost miejsc pracy był solidny, a stopa bezrobocia spadła" - dodano.

Podobnie jak w trakcie ostatnich posiedzeń oceniono, że "krótkoterminowe ryzyka dla perspektyw gospodarczych wydają się zasadniczo zbilansowane, jednak FOMC uważnie monitoruje rozwój sytuacji inflacyjnej" - napisano w komunikacie.

Deflator PCE, preferowana przez Fed miara inflacji, w USA w październiku wyniósł 1,6 proc. rdr, wobec 1,7 proc. we wrześniu. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,4 proc. rdr. W ostatnich 5 latach deflator PCE przekroczył 2-proc. cel inflacyjny Fed jedynie dwukrotnie.

"W ujęciu rocznym, oba wskaźniki inflacji (podstawowy i bazowy - PAP) spadły w tym roku i pozostają poniżej poziomu 2 proc. (czyli celu inflacyjnego Fed - PAP)" - napisano w komunikacie.

FOMC nadal oczekuje, że inflacja w średnim terminie pozostanie poniżej 2-proc. celu, jednak w średnim okresie ustabilizuje się wokół tego poziomu.

W ocenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, zaburzenia związane z huraganami "wpłynęły w ostatnich miesiącach na aktywność w gospodarce, zatrudnienie i inflację, jednak nie zmieniły znacząco perspektyw dla gospodarki" - napisano w komunikacie.

"W konsekwencji, FOMC nadal oczekuje, że wraz ze stopniowym dopasowywaniem polityki monetarnej, aktywność gospodarcza będzie rozwijać się w umiarkowanym tempie, a sytuacja a rynku pracy pozostanie mocna" - dodano.

W komunikacie ponownie znalazło się sformułowanie, iż "warunki w gospodarce będą rozwijały się w kierunku, który uzasadnia stopniowe podwyżki stóp procentowych”. Decyzje te będą uzależnione od perspektyw dla gospodarki w zależności od napływających danych makro.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w listopadzie wzrosła o 228 tys. To ponad dwukrotnie więcej niż potrzebne jest do wchłonięcia nowych pracowników na rynku (75-100 tys.). Średnia miesięczna payrolss w bieżącym roku wynosi 174 tys. wobec 187 tys. w 2016 r.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła w listopadzie 4,1 proc., bez zmian względem października. To najniższe odczyty od niemal 17 lat. W całym 2017 r. stopa bezrobocia spadła w sumie o 0,7 pkt. proc.

Ciasny rynek pracy ciągle nie jest w stanie wygenerować presji płacowej, która przyczyniłaby się do wzrostu inflacji. Wynagrodzenia godzinowe amerykańskich pracowników wzrosły w listopadzie o 0,2 proc. mdm i 2,5 proc. rdr, wobec: -0,1 proc. mdm i 2,3 proc. rdr w październiku.

O godz. 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezes Fed Janet Yellen. Będzie to ostatnie spotkanie Yellen z mediami po posiedzeniu, w związku ze zbliżającym się końcem jej kadencji z początkiem lutego. Kolejną konferencję w marcu poprowadzi Jerome Powell, prezydencki nominat na szefa Fed, o ile jego kandydaturę zaakceptuje wcześniej Senat USA, co najprawdopodobniej będzie jedynie formalnością.

Protokół z grudniowego spotkania Fed zostanie opublikowany 3 stycznia 2018 r. Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 30-31 stycznia.

PAP Biznes/RM