Zamknij

Alior Bank bez prezesa. Kto obejmie to stanowisko?

13.05.2020 09:31
Alior Bank z nowym prezesem. Krzysztof Bachta zrezygnował
fot. Lukasz Wrobel/Shutterstock (ilustracyjne)

Krzysztof Bachta nie jest już prezesem Alior Banku. We wtorek 12 maja złożył swoją rezygnację. Tymczasowo pracami zarządu będzie kierować Iwona Duda. Rada nadzorcza powierzyła jej stanowisko wiceprezesa.

"Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna informuje, że (...) Pan Krzysztof Bachta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Alior Banku S.A. z dniem 12 maja 2020 r." - podano w komunikacie.

Jak dodano, rada nadzorcza banku przyjęła rezygnację Bachty i podziękowała za jego wkład "w budowanie pozycji rynkowej Banku".

Krzysztof Bachta nie jest już prezesem Alior Banku

Bachta był w składzie zarządu Alior Banku od października 2018 roku. Najpierw piastował stanowisko wiceprezesa kierującego pracami zarządu do czasu uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie go na prezesa zarządu. Pod koniec lutego 2019 roku KNF jednogłośnie wyraziła zgodę się na powołanie Bachty na stanowisko prezesa banku.

Zobacz także

Jednocześnie we wtorek Rada Nadzorcza Alior Banku powołała w skład zarządu Iwonę Dudę, powierzając jej stanowisko wiceprezesa zarządu oraz kierowanie pracami zarządu.

Ponadto, rada nadzorcza upoważniła jej przewodniczącego Tomasza Kulika do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Iwony Dudy na prezesa zarządu banku.

W komunikacie przekazano, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany wiceprezes zarządu banku nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec banku, jak i nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członek organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Jak poinformowano, zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,93 proc. akcji należy do Grupy PZU.

Kim jest Iwona Duda?

Urodziła się 8 października 1967 roku.

Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła zawodowe staże zagraniczne w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

Od ponad 20 lat związana jest z rynkiem finansowym. Ostatnio pełniła funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Zobacz także

W latach 2006-2008 była zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.

Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych.

RadioZET.pl/PAP