Zamknij

Alimenty na nowych zasadach. Próg dochodowy w górę

14.09.2020 08:14
Alimenty z Funduszy Alimentacyjnego. Próg dochodowy w 2020 roku
fot. Shutterstock/radoszki (ilustracyjne)

Alimenty z funduszu alimentacyjnego na nowych zasadach. 1 października zmieni się próg dochodowy uprawniający do świadczeń.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego przysługują dzieciom w sytuacji, gdy jeden z rodziców jest niewypłacalny i nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Pieniądze trafią do opiekuna na mocy decyzji sądu, jeżeli egzekucja świadczenia nie przyniosła oczekiwanych skutków.

Rodzic otrzyma świadczenie z funduszu jeśli nie przekroczy progu dochodowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 złotych miesięcznie. Od 1 października więcej osób uzyska prawo do świadczeń za sprawą wyższego progu dochodowego.

Alimenty – kryterium dochodowe

- Od 1 października kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wzrośnie z 800 do 900 złotych – przypomniała szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Zobacz także

Resort szacuje, że nawet 40 tysięcy osób skorzysta na tej zmianie. Marlena Maląg przypomniała, że od października rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy, w którym obowiązywać będzie wyższy próg dochodowy dla rodziców. Jak dodała, to droga podwyżka kryterium od 2008 roku, czyli od momentu, w którym zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Próg ten po raz pierwszy wzrósł w minionym roku. Wówczas wzrósł o 75 złotych do kwoty 800 złotych.

Zobacz także

Kryterium dochodowe od 1 października wzrośnie o kolejne 100 złotych i wyniesie 900 złotych. Przy ustalaniu prawa do świadczeń obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każda złotówka powyżej kryterium dochodowego będzie oznaczała proporcjonalne pomniejszenie kwoty świadczenia.

Dzięki tym zmianom ponad 40 tys. osób utrzyma lub nabędzie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które dzisiaj wynosi średnio 411 złotych. To istotne wsparcie w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów 

Marlena Maląg

Takie świadczenie przysługują w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie. Prawo do pieniędzy z funduszu ma opiekun dziecka w przypadku, gdy egzekucja alimentów względem dłużnika nie przyniosła oczekiwanych efektów. Prawo do świadczeń nabywa się na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Rodzic może ubiegać się o alimenty na dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli jednak dziecko kontynuuje naukę, alimenty można pobierać, dopóki nie ukończy 25. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych – alimenty przysługują opiekunom bezterminowo.

RadioZET.pl/PAP