Zamknij

Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A minus" z perspektywą stabilną

Olga Papiernik
08.12.2017 22:18
Agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A minus" z perspektywą stabilną
fot. East News

Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - podano w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna. Agencja obniżyła szacunek deficytu sektora finansów publicznych na 2017 r. do 1,8 proc. PKB z 2,6 proc.

Prognozę deficytu sektora gg na 2019 r. pozostawiono bez zmian na poziomie 2,5 proc. PKB. Na początku grudnia Fitch poinformował o obniżce szacunków deficytu gg na 2018 r. do 2,3 proc. PKB z 2,5 proc.

Rating na poziomie "A-" w ocenie Fitch odzwierciedla mocne fundamenty makroekonomiczne Polski, które wspierają solidne ramy polityki monetarnej oraz dobra sytuacja sektora bankowego. Ograniczeniem dla ratingu jest niski poziom PKB per capita w porównaniu do państw o podobnym ratingu (jeden poziom wyżej i niżej, czyli "BBB+" i "A") oraz wysokie zadłużenie zewnętrzne netto (32 proc. PKB w II kw. 2017 r., w porównaniu do 6 proc. mediany państw z koszyka ratingowego "A").

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla przekonanie Fitch, iż pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie wyważone.

W ocenie agencji, następujące czynniki - indywidualnie lub zbiorowo - mogą wywołać negatywne działania względem ratingu:

- pojawią się jakiekolwiek oznaki, że osłabione zostanie znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3 proc. PKB jako kotwicy fiskalnej lub niepowodzeniem zakończy się zacieśnianie polityki fiskalnej w celu stabilizacji relacji długu do PKB w średnim terminie;
-słabsze okażą się ramy polityki makroekonomicznej, co potencjalnie mogłoby skutkować pogorszeniem klimatu inwestycyjnego, niestabilnością makro i niższym wzrostem PKB.

Pozytywne działania względem ratingu według Fitch może wywołać:

- kontynuacja wysokiego wzrostu gospodarczego, która wspierać będzie wzrost dochodów w kierunku mediany państw z koszyka o ratingu "A";
- dalsze obniżanie poziomu zadłużenia zewnętrznego wspierane przez silne saldo rachunku bieżącego i niedłużne napływy kapitałowe.

Fitch oczekuje przyspieszenia wzrostu akcji kredytowej w Polsce do 7-8%

- Polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, płynny i zyskowny, uważa Fitch Ratings. Agencja spodziewa się, że w najbliższych latach tempo wzrostu kredytów przyspieszy do 7-8%.

"System bankowy jest dobrze skapitalizowany (18,5% w połowie 2017 r.), płynny i zyskowny. Okazał się odporny na szoki, a jego uzależnienie od finansowania zagranicznego zmniejszyło się w ostatnich latach. Kredyty z utratą wartością stanowiły 6% kredytów ogółem w I poł. 2017 r." - czytamy w komunikacie.

"Kredyty banków dla sektora prywatnego wzrosły o 5% y/y we wrześniu (po uwzględnieniu zmian kursów walutowych). Fitch spodziewa się, że tempo wzrostu kredytów przyspieszy do 7-8% w najbliższych latach, odzwierciedlając sprzyjające otoczenie makroekonomiczne" - czytamy dalej.

Agencja zwróciła uwagę na zmniejszenie się ryzyk związanych z planami nowych regulacji dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych. Uznała, że dyskutowana obecnie rozwiązania byłyby możliwe do przyjęcia dla sektora. Podkreśliła, że kredyty w CHF stanowią 6% wartości PKB.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

PAP Biznes/ISBnews/OP