Zamknij

Prawie milion złotych kary dla byłego prezesa GetBacku

20.09.2021 17:19
Były prezes GetBack z gigantyczną karą
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na byłego prezesa GetBacku Konrada Kąkolewskiego niemalże najwyższą karę. Lista zarzutów jest długa.

  Afera GetBack, przez którą pieniądze straciło ponad 9 tys. obligatariuszy, szybko nie ucichnie. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kolejną już karę dotyczącą błędów w zarządzaniu spółką.  

Prawie milion złotych zapłacić musi były prezes GetBacku Konrad Kąkolewski. Powód? M.in. naruszenie obowiązków informacyjnych.

Milion złotych kary dla byłego prezesa GetBacku

KNF zdecydowała o karze dla byłego prezesa GetBacku. Konrad Kąkolewski pełnił tę funkcję od 14 marca 2012 r. do 16 kwietnia 2018 r. Jak czytamy w komunikacie Komisji, były prezes odpowie „za naruszenia obowiązków informacyjnych przez Spółkę w zakresie sporządzania śródrocznych raportów okresowych za 2017 rok”.

Komisja wyjaśniła, że kara ta ma związek z poprzednią decyzją nakładającą na spółkę karę w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia raportów okresowych. Kąkolewski został ukarany, gdyż zdaniem Komisji posiadał informacje, których ujawnienie mogłoby zapobiec aferze.

Pan Konrad Kąkolewski jako Prezes Zarządu GetBack SA posiadał najszerszą wiedzę na temat działalności prowadzonej przez Spółkę, sposobów jej finansowania, skali prowadzonych emisji obligacji, a także kondycji finansowej Spółki. Tym samym posiadał pełną wiedzę na temat nieprawidłowości w rachunkowości spółki oraz wyników finansowych przedstawianych inwestorom, które nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji, w jakiej znajdowała się Spółka 

KNF

Choć Kąkolewski zdaniem KNF wiedział o problemach finansowych spółki, to akceptował sprawozdania finansowe, prezentujące w sposób nierzetelny zyski i przychody z działalności.

„Komisja podkreśla, że stwierdzone naruszenia są bardzo poważne, a ich skala i skutki dotyczą szerokiej grupy uczestników rynku finansowego, którzy inwestowali środki pieniężne w akcje i obligacje, opierając swoje decyzje na nierzetelnych informacjach przekazywanych przez Spółkę. Z tego względu nakładana kara powinna mieć charakter adekwatny do stwierdzonych naruszeń” – wyjaśniła KNF.

KNF nałożyła na Kąkolewskiego karę w wysokości 900 tys. zł. To niemalże maksymalna suma, jaką urząd może nałożyć w przypadku podobnych naruszeń. Najwyższa kara KNF wynosi bowiem milion złotych.

RadioZET.pl/KNF/PAP