Zamknij

Abonament RTV 2022. Ile wynosi? Kto nie będzie go już płacić?

06.12.2021 18:33
pilot i telewizor
fot. Marek BAZAK/East News

Jaka stawka abonamentu RTV będzie obowiązywać w 2022 roku? Wysokość opłat za abonament radiofoniczny i radiowo-telewizyjny została już ustalona. Część osób, które do tej pory płaciły daninę, będą mogły skorzystać ze zwolnienia.

Abonament RTV to danina, która przez większość Polaków traktowana jest jako nieobowiązkowa, mimo że prawo nakłada obowiązek jego opłacania na każdego obywatela, który posiada odbiornik radiowy i/lub telewizyjny.

Kary za brak wpłat sięgają nawet około 1500 zł. Poczta Polska, która jest odpowiedzialna za pobieranie abonamentu, nakłada na niepłacących daniny karty idące rocznie w miliony złotych. Ile wynosi abonament RTV w 2022 roku i kto nie będzie już musiał go płacić?

Abonament RTV 2022. Stawki za radio, telewizor oraz radio i telewizor

W 2022 stawka abonamentu RTV nie wzrośnie i będzie identyczna z opłatami z 2021 roku. Daninę można regulować co miesiąc bądź też z odpowiednim wyprzedzeniem. W tym drugim przypadku można liczyć na sięgające 10 procent zniżki.

Stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego, uiszczanego w przypadku posiadania telewizora lub telewizora i radioodbiornika, w 2022 roku wynoszą:

 • 24,50 zł za miesiąc
 • 47,50 zł za dwa miesiące
 • 70,60 zł za trzy miesiące
 • 139,70 zł za sześć miesięcy
 • 264,60 zł za dwanaście miesięcy

Abonament radiofoniczny, obowiązujący właścicieli radioodbiorników, wynosi w 2022 roku:

 • 7,50 zł za miesiąc
 • 14,60 zł za dwa miesiące
 • 21,60 zł za trzy miesiące
 • 42,80 zł za sześć miesięcy
 • 81,00 zł za dwanaście miesięcy

Zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV przysługuje między innymi ze względu na wiek. Opłaty nie będą już musiały uiszczać osoby, które w 2022 ukończą 75. rok życia. Abonamentu RTV płacić nie muszą:

 • osoby mające ukończone 75 lat
 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia
 • osoby z I grupą inwalidzką
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 procent
 • osoby bezrobotne
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego

Płacenie abonamentu za telewizję kablową i/lub satelitarną nie zwalnia z płacenia abonamentu RTV. Kara dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku, wynosi maksymalnie 30-krotność miesięcznej opłaty, czyli 735 zł.

Kwota ta jednak często ściągana jest razem z odsetkami, co oznacza, że unikający abonamentu RTV mogą zostać wezwani do uiszczenia nawet około 1500 zł.

RadoZET.pl