Zamknij

900 plus. Wnioski od kwietnia 2022, ale formalności trzeba załatwić do 14 stycznia

29.12.2021 08:38
dziecko bawiące się na podłodze i banknot 500 zł
fot. MONKPRESS/East News

Dodatkowe 400 zł miesięczne na dzieci – takie świadczenie ma ruszyć już 1 stycznia 2022 roku. Wnioski o jego przyznanie można będzie składać od 1 kwietnia 2022 roku, ale otrzymają go tylko rodzice, którzy spełnią formalności do 14 stycznia 2022.

500 plus w 2022 roku dla wielu rodziców zamieni się w 900 plus. To efekt wprowadzenia nowego, dodatkowego świadczenia, które może wynieść maksymalnie 400 zł. Na wypłaty mogą liczyć rodzice, którzy nie załapią się na Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dodatkowe 500 plus na 24 miesiące lub 1000 plus na 12 miesięcy.

W odróżnieniu od dotychczasowych świadczeń, „400 plus” nie będzie wypłacane rodzicom. Pieniądze będą przyznawane jako dofinansowanie pobytu dzieci w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna.

Nowe świadczenie na dzieci w Polskim Ładzie. „Żłobkowe” warte maksymalnie 400 zł

Zasady przyznawania nowego świadczenia, przedstawione przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, mogą budzić lekki dysonans poznawczy. Z jednej strony bowiem deklarowane jest dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna, z drugiej MRiPS zapewnia, że wsparcie otrzymają dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie; dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym; dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Dofinansowanie ma wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie. Jeśli koszta opieki ponoszone przez rodziców są niższe, „żłobkowe” zostanie do niej obniżone. Do wysokości ponoszonej przez rodziców opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia.

Funkcjonowanie nowego świadczenia wytłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jeśli więc opłata rodzica wynosi np. 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie. Pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki. To rozwiązanie, które pozwoli rodzicom ograniczyć wydatki związane z pobytem dziecka w żłobku czy w klubie dziecięcym.

Marlena Maląg

Wnioski o przyznanie świadczenia – wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 – można będzie składać w ZUS od 1 kwietnia 2022 roku. Część formalności trzeba będzie jednak załatwić przed 14 stycznia 2022, żeby móc ubiegać się o wsparcie w przyszłości.

Na podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 w celu realizacji nowego świadczenia zostaną nałożone nowe obowiązki w postaci przekazywania co miesiąc do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Osoby, które planują korzystanie z „400 plus”, muszą je jak najszybciej przekazać instytucjom opieki, z których korzystają.

W przypadku dzieci podać trzeba będzie imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do Rejestru trafić mają także dane rodziców: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obowiązkowo przekazać trzeba będzie także adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Podmiot prowadzący instytucje opieki powinien zawiadomić rodziców o tym obowiązku do 31 grudnia 2021 roku. Następnie rodzice powinni przekazać te dane do 14 stycznia 2022 roku. Spóźnienie będzie oznaczać brak możliwość uzyskania wsparcia za dany miesiąc.

RadioZET.pl/MRiPS/PAP