Zamknij

500 plus dla emerytów. Zmiany po przeliczeniu świadczenia

22.02.2021 17:49
Ponowne przeliczenie emerytury
fot. Marek BAZAK/East News

Emerytura może zostać podwyższona, jeśli zostanie ponownie przeliczona przez urząd. Aby do tego doszło musi być spełniony minimum jeden z wymaganych warunków. Sprawdzamy jakie są wymogi.

Wysokość raz obliczonej i przyznanej już emerytury może zostać podniesiona nawet o 1000 zł. Obecnie prawo do pobierania świadczenia według nowych zasad przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. W przypadku kobiet jest to 60 lat, a mężczyzn 65 lat.

Ponowne przeliczenie emerytury może ją zwiększyć i być dodatkowym zastrzykiem gotówki. Taka sytuacja jest możliwa m.in. gdy emeryt wykaże dodatkowy staż pracy lub nieudokumentowane dotąd zarobki, które uzyskał przed lub po przyznaniu emerytury. Są też inne sposoby.

Emerytura. Jak powiększyć świadczenie?

Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego oraz przyjęcie wartości średniego dalszego trwania życia z korzystniejszych tablic, mogą być kluczem do wyższej emerytury. Osoby, które pracowały po przejściu na emeryturę i płaciły składki, mają możliwość wnioskowania o podwyższenie miesięcznej kwoty.

Emeryci, którzy mają świadczenie wyliczane według nowych zasad mogą złożyć w ZUS wniosek o przeliczenie emerytury na początku roku kalendarzowego. Dotyczy to osób, które miały brane pod uwagę zebrane składki i oczekiwany dalszy czas życia według GUS.

Natomiast emeryci rozliczani na startych zasadach, czyli według klucza, gdzie brane były pod uwagę zarobki i staż ubezpieczeniowy, mogą wystąpić o przeliczenie po zakończeniu kwartału. W pozostałych przypadkach z wnioskiem do ZUS można się udać w dowolnym terminie.

ZUS. Przeliczenie emerytury

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego podkreśla, że emeryci mają prawo do ponownego przeliczenia kwoty, która im się należy. Do emerytur zreformowanych zostaną doliczone składki odprowadzone już po przyznaniu świadczenia.

Wszystkie rodzaje emerytury mogą podlegać przeliczeniu. Łapią się zarówno te wcześniejsze, przyznane w wieku powszechnym, jak i emerytury częściowe i pomostowe. Jest jednak jeden wyjątek.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nie podlega przeliczeniu w przypadku podlegania ubezpieczeniu po przyznaniu tego świadczenia.

Emerytura. Kapitał początkowy

Kapitał początkowy to podstawa emerytury i wpływa na jej wysokość.  Z kolei o jego przeliczenie mogą ubiegać się osoby, które otrzymały decyzję przed 1 maja 2015 r. i do tej pory nie składały takiego wniosku.

Warto też sprawdzić, czy do wyliczenia kapitału były przedłożone zarobki z całego okresu zatrudnienia sprzed 1 stycznia 1999 roku

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Jak podnieść wysokość emerytury

Do 2009 roku, jeśli emeryt nie dysponował dokumentami potwierdzającymi swój zarobek, a zakład przestał istnieć lub nie miał archiwum dokumentów, to ZUS przyjmował, że w omawianym okresie wynagrodzenia nie było.

Obecnie istnieje możliwość zastąpienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieudokumentowanych zarobków, minimalnym wynagrodzeniem przyjętym w ramach zatrudnienia na umowę o pracę. Jeżeli po latach odnajdą się dokumenty, które są dowodem odprowadzania składek we wcześniejszym okresie, wówczas na ich podstawie urząd ponownie przeliczy wysokość emerytury.

Wartość średniego dalszego trwania życia

Zwiększenie wysokości emerytury może nastąpić również przez przez przyjęcie wartości średniego dalszego trwania życia z korzystniejszych tablic.

Dotyczy to tylko emerytur przyznanych na nowych zasadach i tylko osób, które wniosek o emeryturę składały po ukończeniu wieku emerytalnego, gdy obowiązywały kolejne tablice lub tych osób, które przechodziły na emeryturę w podwyższonym wieku emerytalnym

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Uzyskanie nowej emerytury nie jest uzależnione od posiadania określonego stażu ubezpieczeniowego.

RadioZET.pl/GazetaPomorska