Zamknij

500 plus dla nauczycieli. Co można kupić za te pieniądze?

20.11.2020 15:25
500 plus dla nauczycieli. Zasady
fot. Piotr Molecki/East News

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu dla nauczycieli. Tłumaczymy, jak skorzystać z nowego 500 plus.

500 plus dla nauczycieli to najnowszy pomysł rządu Prawa i Sprawiedliwości. Pracownicy oświaty prowadzący zajęcia zdalnie będą mogli ubiegać się o rekompensatę za zakup sprzętu elektronicznego w kwocie do 500 złotych.

Jakie wydatki sfinansuje nowy, rządowy program? Kto będzie mógł z niego skorzystać, a kogo pominięto w przepisach? Oto szczegóły rozporządzenia.

500 plus dla nauczycieli. Zasady, terminy wnioski

Z dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego do nauczania zdalnego mogą skorzystać zarówno nauczyciele szkół publicznych, jak i prywatnych. Grupą pominiętą w rozporządzeniu, na co uwagę zwracał Związek Nauczycielstwa Polskiego, są nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia w przedszkolach. Co więcej, o świadczenie nie mogą ubiegać nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia na podstawie m.in. umów cywilnoprawnych.

Zobacz także

ZNP zwracał uwagę, że podczas wiosennego lockdownu ta grupa nauczycieli także poniosła koszty na zakup sprzętu komputerowego. Termin zakupu akcesoriów elektronicznych nie pozostaje bez znaczenia, co także skrytykował związek. Sfinansowane zostaną jedynie wydatki poniesione po 1 września 2020 roku.

Za sprzęt kupiony w marcu nie będzie pieniędzy

W rozporządzeniu mowa o sprzętach, oprogramowaniu lub zakupie usług mających związek z prowadzeniem lekcji zdalnych. Co istotne, mowa o wydatkach poniesionych od 1 września 2020 roku.

W rozporządzeniu wymieniono wydatki, które można sfinansować w całości lub części nieprzekraczającej 500 złotych. Chodzi o komputer stacjonarny, monitor, laptop, tablet, karty graficzne, dysk twardy, pamięć RAM, procesor, kartę sieciową lub wideo, zasilacz, obudowę, statyw, mikrofon, słuchawki, drukarkę, skaner, mysz, klawiaturę, głośnik, adapter, power bank, baterię, dyktafon czy nawet smartfon. Nowym 500 plus można też sfinansować rachunki za internet.

Wydatki te muszą zostać udokumentowane  w postaci faktury na nauczyciela. Jeżeli zakup nastąpił od 1 września  do 20 listopada i brak jest imiennego dowodu zakupu to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz wypełnia się oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku. Wszystkie zakupy po 20 listopada br. nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Zobacz także

Jak złożyć wniosek o zwrot kosztów?

Nauczyciel powinien złożyć wniosek o zwrot kosztów do 7 grudnia u dyrektora szkoły. Jeśli nauczyciel zatrudniony jest w kilku oddziałach, wniosek powinien złożyć w szkole, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin.

Zobacz także

Dyrektor do 11 grudnia przekaże zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do 500 plus do samorządu, zaś wypłata pieniędzy zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

 Wzór WNIOSKU o 500 plus dla nauczycieli załączamy poniżej.

 

RadioZET.pl