Zamknij

500 plus wzrośnie do 900 plus. Rewolucja w Polskim Ładzie

16.07.2021 10:16
dziecko trzymające banknot 500 zł
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Od 1 stycznia 2022 roku 500 plus zostanie uzupełnione o 400 plus. Dodatkowe świadczenie wpisuje się w rozwiązania Polskiego Ładu, które mają zachęcać Polaków do starania się o nowe dzieci.

500 plus zadebiutowało w 2016 roku i zmieniło oblicze Polski. Dochód podstawowy, który z czasem został poszerzony na każde dziecko, miał odwrócić niekorzystne trendy demograficzne i zwiększyć dzietność. Celu tego jednak nie spełnił, obóz rządzący chce więc uruchomić dodatkowe środki, żeby skłonić Polaków do dochowywania się dzieci.

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu pomoc dla części rodziców wzrośnie do 900 zł miesięcznie na dziecko. Dodatkowe pieniądze, czyli 400 zł, to środki mające rozwiązać jeden z największych problemów powstrzymujących obywateli przed podjęciem decyzji o powiększeniu rodziny.

500 plus i 400 plus. 900 zł na dziecko w Polskim Ładzie

400 plus zostało anonsowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej bez szczególnych uroczystości, przy okazji przekazania informacji o szczegółach 1000 plus.

Start Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego został przyspieszony o rok i zapowiedziany na 1 stycznia 2021 roku. W pierwszym roku funkcjonowania programu 12 000 zł do odebrania w transzach po 1000 zł lub 500 zł przysługiwać będzie na 410 000 dzieci. Środki wypłacane będą na drugie i następne dzieci w rodzinie w wieku 12-36 miesięcy.

Resort poinformował, że na dzieci nieobjęte RKO przysługiwać będzie 400 zł dopłaty do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To właśnie brak możliwości uzyskania opieki nad dzieckiem po powrocie rodziców do pracy wskazywany jest jako jeden z największych problemów wstrzymujących powiększanie rodziny.

Jednym z rozwiązań, jakie było rozważane, było wprowadzenie programu „Babcia plus” - płacenia przez państwo wynagrodzenia babciom i dziadkom opiekującymi się małym dziećmi, by rodzice mogli wznowić aktywność zawodową. Wygląda na to, że pomysł wyewoluował w świadczenie 400 plus. Zapytaliśmy MRiPS, na jakich zasadach będzie przyznawane dodatkowe świadczenie, zwiększające pomoc dla rodziców do 900 zł miesięcznie.

Oto odpowiedź przekazana działowi Biznes na RadioZET.pl przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dofinansowaniem pobytu w instytucjach opieki (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) zostaną objęte dzieci uczęszczające do tych instytucji i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego, tj. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem i wszystkie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

MRiPS

W praktyce oznacza to, że 500 plus wzrośnie do 900 plus w przypadku wszystkich rodziców wychowujących małe dzieci i powierzających je opiece w instytucjach lub zatrudniających nianie. W pierwotnym komunikacie mowa jest o nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; z odpowiedzi MRiPS wynika, że 400 plus będzie przysługiwać także na starsze dzieci.

Resort zastrzegł, że „szczegóły planowanych rozwiązań będą znane po rozpoczęciu procesu legislacyjnego projektu ustawy wprowadzającej ww. rozwiązania”. Zasady przyznawania dofinansowania mogą się więc jeszcze zmienić. Jeśli do tego dojdzie, modyfikacje dotyczyć będą raczej maksymalnego wieku dzieci uprawnionych do otrzymywania pomocy, niż zmiany sposobu przekazywania 400 plus i wypłacania kwoty wprost do rąk beneficjentów.

RadioZET.pl