Zamknij

500 plus wpędza emerytów w ubóstwo. Oficjalny raport GUS

12.02.2021 10:28
emerytka licząca pieniądze
fot. Marek BAZAK/East News

Po wprowadzeniu programu 500 plus odsetek osób w wieku co najmniej 65 lat wśród żyjących poniżej progu ubóstwa zwiększył się z 12,1 do 18,2 procent. GUS wskazał, że to właśnie świadczenie dla rodziców jest między innymi powodem postępującego ubożenia polskich seniorów.

500 plus to opracowany przez PiS program, który miał według oficjalnych założeń poprawić sytuację demograficzną w Polsce poprzez zwiększenie dzietności. W tym zakresie świadczenie okazało się być kompletną porażką: po wprowadzeniu 500 plus przyrost naturalny przestał spadać tylko na kilka miesięcy, a obecne wskaźniki są dużo gorsze, niż w chwili wprowadzenia programu.

Dla rządu 500 plus jest jednak niebywałym sukcesem, gdyż służy do kupowania głosów wyborców. Jak wykazał Główny Urząd Statystyczny, dzieje się tak kosztem innej grupy identyfikowanej jako wyborcy PiS: emerytów. Z powodu 500 plus coraz większa ich liczba żyje poniżej granicy ubóstwa.

Przez 500 plus emeryci wpadają w skrajne ubóstwo. Raport GUS

Wskaźniki podane przez Główny Urząd Statystyczny są porażające. Między rokiem 2015 a 2018 (500 plus wprowadzono w 2016) odsetek emerytów (osób 65+) w grupie osób dotkniętych ubóstwem wzrósł z 12,1 do 18,2 procent.

Za osoby dotknięty ubóstwem uznawano te osiągające przychód 1280 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 2688 zł dla dwóch dorosłych z dwójką dzieci do 14 lat.

Seniorzy stanowią także 17 procent osób doświadczających „relatywnego ubóstwa dochodowego”, definiowanego przez uzyskiwanie dochodu netto niższego niż kwoty wyznaczonej jako próg ubóstwa. Przed wprowadzeniem 500 plus wskaźnik ten wynosił 11 procent.

Według szacunków GUS (analizowane dane dotyczą okresu do 2018 roku), w 2019 do 16 procent - w porównaniu do 9 procent w 2015 - wzrósł odsetek emerytów wśród dotkniętych ubóstwem skrajnym.

W raporcie dotyczącym sytuacji seniorów GUS jasno wskazuje, że za pogorszeniem ich warunków bytowych stoi program 500 plus.

Obserwowany w ostatnich latach wzrost udziału osób starszych w populacji osób ubogich tłumaczyć należy nie tylko postępującym procesem starzenia się polskiego społeczeństwa. Jest to także wynik prowadzonej przez państwo polityki w zakresie redystrybucji dochodów i skierowania dużego wsparcia finansowego (np. w postaci Programu Rodzina 500 plus) do młodszego segmentu społeczeństwa.

raport GUS

GUS skonkludował, że w takiej sytuacji niezbędne jest wypracowanie narzędzi „nakierowanych na zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa właściwych dla tej grupy społeczeństwa”. Za takie można uznać wprowadzenie 13. i 14. emerytury.

Nawet jednak beneficjenci programu 500 plus otrzymują coraz mniej pieniędzy. Rząd nie chce bowiem dokonać waloryzacji świadczenia, tak by uwzględnić wzrost cen, jaki miał miejsce w ostatnich latach. Z tego powodu rzeczywista wartość 500 zł otrzymywanych dziś to zaledwie 435 zł według siły nabywczej z 2016 roku.

RadioZET.pl/300gospodarka.pl