Zamknij

500 plus po brexicie. Zasady wypłacania świadczeń

27.01.2021 15:07
500 plus a brexit
fot. pavlolozovyi/shutterstock (ilustracyjne)

Czy dzieciom, których jeden z rodziców pracuje w Wielkiej Brytanii, nadal przysługuje 500 plus? Resort rodziny wyjaśnia, jak brexit wpłynął na wypłatę świadczeń.

500 plus to powszechne już świadczenie wypłacane rodzinom z dziećmi. Przysługuje ono również w sytuacji, w której jeden z rodziców pracuje za granicą.

Czy brexit, który stał się faktem wraz z początkiem 2021 roku, zmieni zasady wypłaty świadczeń? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia.

500 plus a brexit. Zasady wypłat

Resort opublikował wyjaśnienia w sprawie wypłat 500 plus w przypadku rodziców pracujących w Wielkiej Brytanii.

Podpisana z Unią Europejską umowa zakłada, że unijne przepisy, w tym te o „koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego”, będą nadal obowiązywały. Jest jeden warunek: przepisy te dotyczą tych, którzy „z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie będą znajdować się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego i Wielkiej Brytanii”.

Co to oznacza? Jeśli jeden z opiekunów wyjechał do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku i przebywa tam nadal, zaś jego rodzina mieszka w Polsce – świadczenie niezmiennie będzie wypłacane na podstawie unijnego prawa.

Ministerstwo podało przykład rodziny, w przypadku której jeden z rodziców pracuje za granicą. Matka pracująca w Polsce złożyła w lutym 2021 roku wniosek o 500 plus. Mąż kobiety pracuje w Wielkiej Brytanii, a za granicę wyjechał przed 31 grudnia 2020 roku. Resort wyjaśnia, że w takim przypadku zastosowane będą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatem rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane przez wojewodę na podstawie regulacji unijnych.

Resort rodziny zaznacza, że rodzic, który np. wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii, musi poinformować o tym urząd. Inny przykład: ojciec dziecka w styczniu bieżącego roku wrócił z Wielkiej Brytanii, zaś w marcu ponownie zamierza wyjechać. Wówczas żona – wnioskodawczyni, powinna poinformować, urząd że od stycznia mąż powrócił do Polski i nie pobiera brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych. Składając nowy wniosek o 500 plus w marcu 2021 r., wnioskodawczyni oświadcza, iż mąż znowu podjął zatrudnienie na terytorium Wielkiej Brytanii.

Resort wskazał, że w tym przypadku w sprawie nowego wniosku nie będą miały zastosowania przepisy unijne, gdyż nastąpiło przerwanie okresu, o którym mowa w umowie o brexicie, a zatem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie urząd gminy, w którym złożono wniosek, wyłącznie na podstawie regulacji krajowych.

RadioZET.pl/PAP