Zamknij

500 plus. Do wniosku niepotrzebne są dodatkowe dokumenty

19.08.2019 07:56
500 plus na pierwsze dziecko. Do wniosku niepotrzebne są dodatkowe dokumenty
fot. Monkey Business Images/Shutterstock (ilustracyjne)

Do wniosku o wypłatę świadczenia 500 plus nie potrzeba żadnych dodatkowych dokumentów. Jak przypomniało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), nie jest konieczne dostarczenie np. orzeczenia o rozwodzie, separacji czy o miejscu zamieszkania dziecka.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

500 plus, sztandarowy program prorodzinny rządu PiS, od początku lipca można składać za pośrednictwem internetu. Od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.

Zobacz także

500 plus – wnioski

Resort zapewnia, że brak kryterium dochodowego, a co za tym idzie brak obowiązku wykazania dochodów, sprawia, że cały proces obsługi wniosków, mimo że jest ich więcej, przebiega sprawnie.

Co ważne — wniosek, rodzic nie musi dostarczać orzeczenia o rozwodzie, separacji, sposobie wychowywania władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania dziecka czy stanowieniu opieki naprzemiennej.

– To rodzic, prawidłowo wypełniając i podpisując wniosek, deklaruje, że dziecko zamieszkuje z nim i jest na jego utrzymaniu, nie pozostaje pod opieką naprzemienną i spełnia pozostałe kryteria, np. wieku. Robi to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – tłumaczyła Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dodała, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zawiera i nigdy nie zawierała podstawy prawnej pozwalającej na bezwzględne żądanie od każdej osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, której stan cywilny (według oświadczenia zawartego we wniosku) jest inny niż zamężna/żonaty, wspomnianych wcześniej orzeczeń o rozwodzie, separacji.

Zobacz także

Tym bardziej że stan cywilny weryfikowany jest samodzielnie przez organ właściwy lub wojewodę poprzez usługę PESEL.

Bożena Borys-Szopa

Resort zaznacza, że tylko w razie zaistnienia wątpliwości w indywidualnej sprawie konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów. Dotyczy to np. sytuacji, w której oboje rodziców złożyło wniosek o świadczenie 500 plus na to samo dziecko.

Standardowy, prawidłowo wypełniony wniosek rodzica ubiegającego się o świadczenie wychowawcze, niezależnie od stanu cywilnego rodzica, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników.

Bożena Borys-Szopa

500 plus — zasady

Rządowy program w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września tego roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Zobacz także

Złożenie wniosku w okresie lipiec-wrzesień gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Po tym terminie świadczenie będzie przyznawane i wypłacane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Według danych MRPiPS od 1 lipca złożono ponad 3,2 mln wniosków o 500 plus. Od tego czasu świadczenie otrzymało ponad 1,35 mln dzieci, na kwotę niemal 700 mln zł.

RadioZET.pl/PAP