Zamknij

500 plus już nie na każde dziecko? Zbyt duży deficyt budżetowy

21.09.2020 16:11
500 Plus
fot. MONKPRESS/East News

500 plus na każde dziecko to zbytnie obciążenie budżetu. Rząd powinien stworzyć bufor w finansach publicznych rezygnując z wypłacania świadczenia na każde dziecko, a także likwidując 13. i 14. emeryturę i program „Dobry start”. Tak uważają specjaliści ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

500 plus na każde dziecko jest nie do utrzymania w czasie kryzysu – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Niebezpiecznie wysoki deficyt budżetowy w 2021 roku może być realnie nawet większy, gdy nie uda się wygenerować przychodów budżetowych w pełnej założonej wysokości. Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 czyni taki scenariusz prawdopodobnym.

Oznacza to, że rząd powinien szukać oszczędności. Rekomendowanym przez ZPP sposobem jest zrezygnowanie z części świadczeń społecznych. Pozwoli to na błyskawiczne obniżenie deficytu o połowę.

500 plus na każde dziecko zbyt dużym obciążeniem dla budżetu

500 plus na każde dziecko bez progu dochodowego,  13. i 14. emerytury i program „Dobry start” kosztują budżet państwa około 44 mld złotych rocznie. To niemal połowa zapowiedzianego na rok 2021 deficytu, mającego oficjalnie sięgnąć 100 mld zł, a nieoficjalnie szybującego do kwoty 300 mld zł.

Zobacz także

Rząd założył, że w 2021 roku dochody budżetu państwa będą wynosić 403 mld zł. To o 5 mld więcej, niż uda się osiągnąć według prognoz w 2020 roku i 3 mld zł więcej, niż osiągnięto w 2019 roku, podczas którego nie trzeba było zmagać się z kryzysem.

Niepewność wynikająca z mnogości scenariuszy rozwoju sytuacji pandemicznej z pewnością przedłuży się na kolejny rok. W tych warunkach wykonywanie jakichkolwiek prognoz czy szacunków jest obarczone dużą dozą niepewności. Wydaje się, że wobec powyższego projekt budżetu powinien być oparty na relatywnie konserwatywnych założeniach. Tymczasem można odnieść wrażenie, że uchwalony przez Radę Ministrów projekt zakłada realizację scenariusza optymistycznego - dynamiczne odbicie eksportu, istotny wzrost popytu krajowego i nakładów inwestycyjnych.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

ZPP jest zdania, że powiększanie długu publicznego odbije się niekorzystnie na dynamice wzrostu gospodarczego w najbliższych latach. Prostym i skutecznym sposobem na obniżenie deficytu ma być zrezygnowanie z części świadczeń socjalnych, między innymi z wypłacania 500 plus na każde dziecko.

Zobacz także

Rząd niechętnie zrezygnuje ze swojego sztandarowego programu socjalnego, ale może być przez to zmuszony przez sytuację ekonomiczną. Poszukiwania oszczędności już się zaczęły: jeszcze we wrześniu 2020 roku mają zacząć się zwolnienia grupowe w administracji publicznej. Pracę ma stracić 10 procent urzędników, którzy na dodatek zgodnie z zapisami uchwalonymi w tarczach antykryzysowych otrzymają niższe odprawy.

Zobacz także

ZPP przypomniało, że nie ma innego sposobu na budowanie zamożności, niż ciągły rozwój gospodarczy i to jego stymulowanie powinno być podstawą polityki prowadzącej do bogacenia się, a nie rozbudowywanie wydatków socjalnych.

Zagłosuj

Czy program 500 plus powinien zostać ograniczony?

Liczba głosów:

Związek poinformował, że zrezygnowanie z wymienionej części świadczeń oznaczałoby zmniejszenie deficytu na rok 2021 do poziomu około 2 procent PKB.

RadioZET.pl/Business Insider Polska/Związek Przedsiębiorców i Pracodawców