Zamknij

500 plus dla niepełnosprawnych. Ile osób otrzymało pieniądze?

14.01.2020 13:42
500 plus dla seniora. ZUS ujawnił najnowsze dane
fot. vivooo/Shutterstock (ilustracyjne)

Przez ponad trzy miesiące do ZUS wpłynęło ponad 469 tys. wniosków o wypłatę świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. W prawie 232 tys. przypadków 500 plus już zostało wypłacone.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

500 plus dla niepełnosprawnych, które jest wypłacane od października ubiegłego roku, jest obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Do wszystkich instytucji przyznających świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do tej pory wpłynęło 672,7 tys. wniosków, najwięcej – bo dokładnie 469,275 tys. – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz także

Najczęściej o świadczenie wnioskowały osoby powyżej 75 lat i w wieku od 26-59 lat, przeważnie kobiety.

ZUS świadczenie przyznał już 231 605 osobom. Większość z nich (62 proc.) będzie otrzymywała świadczenie w pełnej wysokości, czyli 500 zł. Świadczenia od 400 do 499 zł stanowiły 8 proc., po 9 proc. w przedziałach 300-399 zł i 200-299 zł.

500 plus dla niepełnosprawnych. Kto nie otrzymał pieniędzy?

Zakład wypłacił już 184 tys. świadczeń.

- Wprowadzenie tak zwane 500 plus dla osób niesamodzielnych było ogromnym wyzwaniem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś jednak mogę powiedzieć już, że udało nam się zrealizować to zadanie - podkreśliła prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zwróciła uwagę, że wraz z wprowadzeniem nowego świadczenia rośnie liczba osób odwiedzających placówki ZUS oraz tych, którzy kontaktują się z Zakładem na przykład telefonicznie.

W naszych placówkach doradcy emerytalni obsłużyli 275 6713 klientów. Na naszej infolinii obsłużyliśmy 55 474 połączenia, z czego 40 procent połączeń dotyczyło przepisów i warunków przyznania świadczenia uzupełniającego

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Zobacz także

ZUS wydał też nieco ponad 34 tys. decyzji odmownych.

Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (75 proc.), przekroczenie kryterium 1600 zł (24 proc.), mieszkanie za granicą (73 decyzje), przebywanie w zakładzie karnym (20 decyzji) i wiek poniżej 18 lat (48 decyzji).

500 plus dla niepełnosprawnych. Zasady

Obecnie o świadczenie uzupełniające do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzymuje 100 zł.

W minionym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację, która podwyższa próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla niesamodzielnych z 1600 zł do 1700 zł.

Zobacz także

W konsekwencji osoby pobierające obecnie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł, po 1 marca br. będą je pobierać nadal w takiej wysokości.

Dla pozostałych świadczeniobiorców takie rozwiązanie oznacza wzrost obecnie pobieranego świadczenia o 30 zł (dzieje się tak, ponieważ od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto). Osoby, które już otrzymują świadczenie dla niesamodzielnych, nie będą musiały składać ponownych wniosków – świadczenie zostanie im podwyższone automatycznie.

500 plus dla niepełnosprawnych. Jak otrzymać?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zobacz także

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

RadioZET.pl/PAP