Zamknij

500 plus dla seniora i niepełnosprawnych. Wnioski online od 1 października

23.09.2019 08:52
500 plus dla seniora i niepełnosprawnych 2019. Od 1 października można składać wnioski online
fot. Zaitsava Olga/Shutterstock (ilustracyjne)

Od 1 października startuje program 500 plus dla niepełnosprawnych. Do tej pory do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już 109 tys. wniosków składanych papierowo. Z kolei z początkiem października pojawi się również możliwość wysłania dokumentacji przez internet.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

500 plus dla niepełnosprawnych to najnowsze świadczenie od rządu PiS, które kierowane jest do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

ZUS przypomina, że rozpatrywanie wniosków o najnowsze 500 plus – zgodnie z przepisami ustawy – rozpocznie się 1 października, czyli w momencie, kiedy nowe przepisy wejdą w życie.

Zobacz także

500 plus dla niepełnosprawnych – ile wpłynęło wniosków?

Na początku września ZUS udostępnił formularz wniosku o świadczenie. Jak poinformował Andrusiewicz, do tej pory wpłynęło już 109 tys. wniosków, złożonych w formie papierowej.

Rzecznik zapewnił, że na początku października wnioski będzie można złożyć także przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dodał, że do wniosku będzie można dołączyć załączniki z dokumentacją potwierdzającą prawo do świadczenia.

– Obecnie kończymy pracę nad tym rozwiązaniem – powiedział.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podkreśliła, że udostępnianie wniosku elektronicznego to kolejny krok w stronę tych osób, których sytuacja życiowa z racji niesamodzielności jest trudna.

Zobacz także

Świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych skierowane jest do szczególnej grupy osób. Stąd tak bardzo staramy się, by wnioskowanie o świadczenie było jak najmniej uciążliwe. Wiedząc, jak duże jest zainteresowanie świadczeniem, stworzyliśmy stanowiska specjalnych doradców, a wniosek udostępniliśmy na miesiąc przed wejściem w życie przepisów.

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

500 plus dla niepełnosprawnych – dla kogo?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidzkiej wydanym przed 1 września 1997 roku przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej).

Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

Zobacz także

500 plus dla niepełnosprawnych – kiedy wypłata?

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS będzie miał nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Bardzo istotne z punktu widzenia czasu rozpatrywania wniosku jest pozostawienie wraz z wnioskiem telefonu kontaktowego, tak by ZUS mógł jak najszybciej wezwać na badanie do lekarza orzecznika. To może znacząco przyspieszyć czas wydania decyzji. ZUS będzie zapraszał na badania już od pierwszych dni października.

Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca 2020 roku wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet około 850 tysięcy osób.

Spośród nich około 600 tysięcy osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP