Zamknij

500 plus dla niepełnosprawnych. Spór lekarzy z urzędnikami ZUS

17.10.2019 08:00
500 plus dla niepełnosprawnych. ZUS kontra lekarze. Chodzi o kopie dokumentów
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Urzędnicy ZUS odsyłają osoby starające się o 500 plus dla niepełnosprawnych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby poświadczyli ich dokumenty – twierdzi Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ). – Jeśli pracownik ZUS wymagał tego, to jest to błąd, za który należy przeprosić – poinformował Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

500 plus dla niepełnosprawnych, które jest wypłacane od 1 października, jest dostępne dla osób z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aż 600 tys. beneficjentów świadczenia będzie potrzebować potwierdzenia takiego orzeczenia.

„To nie jest problem ogólnopolski”

Zdaniem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ), urzędnicy ZUS nagminnie odsyłają osoby niesamodzielne ubiegające się o przyznanie świadczenia 500 plus do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Zobacz także

Mają oni poświadczać, że kopie dokumentacji są zgodne z oryginałem.

Zdaniem Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika ZUS, jeśli doszło do takich sytuacji, to wynikały one z błędu pracownika ZUS i należy za to jedynie przeprosić. Dodał też, że pracownicy ZUS sami są w stanie pozyskać oryginalne dokumenty.

To nie jest problem ogólnopolski. Jeśli zdarzył się taki przypadek lub przypadki dotyczące poświadczenia za zgodą z oryginałem, to był błąd. Można jedynie za to przeprosić. Do tego nie powinno dojść. Nasz klient nie musi przynosić oryginalnej dokumentacji, ponieważ jesteśmy w stanie ją sobie pozyskać. Nie słyszałem o podobnych przypadkach w innych województwach poza Poznaniem.

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS

ZUS odsyła petentów do lekarzy?

PPOZ poinformowało w środę, że wystosowało pismo do dyrektor poznańskiego oddziału ZUS Dobrochny Bubnowskiej. W piśmie zwróciło uwagę, że kwestie udostępniania dokumentacji medycznej kompleksowo reguluje ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Z jej przepisów jasno wynika, że dokumentacja medyczna może być udostępniana poprzez wydanie wyciągu (skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej), odpisu (dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem), kopii (dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego – skanu) lub wydruku.

Zobacz także

– Ani powyższe przepisy, ani żadne inne nie uprawniają do żądania od lekarza potwierdzania dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem. Gdyby nawet jednak lekarz potwierdził kopię dokumentacji medycznej za zgodność z oryginałem, pomimo że nie jest do tego zobowiązany, to dokumentacja taka nie zmieniłaby swojego charakteru i nadal pozostałaby kopią – wyjaśniła Bożena Janicka, prezes PPOZ.

W sytuacji takiej lekarz wykonałby dodatkową pracę, za którą musiałby pobrać odrębną opłatę od podmiotu składającego wniosek w tym zakresie. Niezależnie jednak od tego organ rentowy nadal posiadałby kopię dokumentacji. Dopiero potwierdzenie dokumentacji za zgodność z oryginałem przez notariusza spowodowałoby, że taka kopia byłaby traktowana na prawach oryginału.

Bożena Janicka

Dodała, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 października ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji placówki podstawowej opieki zdrowotnej zasypywane są wnioskami o wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, potrzebnymi dla celów wypłaty świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS-ie lub KRUS-ie.

Do wniosków zwykle należy także dołączyć dokumentację medyczną lub jej część oraz inne dokumenty, np. o leczeniu czy rehabilitacji.

Niestety, wielu pacjentów po otrzymaniu kopii wymaganych dokumentów odsyłanych jest przez ZUS do placówek podstawowej opieki zdrowotnej, aby otrzymać potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

Bożena Janicka

500 plus dla niepełnosprawnych

1 października ZUS rozpoczął rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych w wysokości do 500 zł miesięcznie.

Z szacunków ZUS wynika, że od października tego roku do marca 2020 roku wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP