Zamknij

500 plus dla niepełnosprawnych na nowych zasadach

22.03.2021 17:18
500 plus dla niepełnosprawnych na nowych zasadach
fot. Stockcrafterpro/shutterstock (ilustracyjne)

Próg dochodowy przy 500 plus dla niepełnosprawnych jeszcze wyższy. ZUS wyjaśnia, że od 1 marca więcej osób może skorzystać ze świadczenia.

500 plus od 2019 roku przyznawane jest także niepełnosprawnym. By uzyskać świadczenie, należy spełnić jednak kilka warunków.

Wśród nich jest limit dochodów. Wraz z waloryzacją emerytur od 1 marca zmienił próg dochodowy warunkujący skorzystanie z 500 plus dla niepełnosprawnych.

500 plus dla niepełnosprawnych. Próg dochodowy

O 50 złotych wzrósł próg dochodowy warunkujący skorzystanie z 500 plus dla niepełnosprawnych. Od 1 marca 2021 roku o świadczenie wnioskować mogą ci, którzy nie zarobili więcej niż 1772,08 zł brutto.

Jak wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, nowy wniosek o świadczenie należy złożyć tylko wówczas, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy pozwala na uzyskanie świadczenia.

Warto przypomnieć, że nowe 500 plus wypłacane jest pełnoletnim osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia zależy od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Od 1 marca 2021 roku prawo do świadczenia mają osoby, których suma przychodów z pozostałych świadczeń nie przekracza 1772,08 zł brutto. Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby pobierające świadczenie muszą na nowo złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia  

rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną.

ZUS informuje, że do końca 2020 r. wszystkie instytucje uprawnione do jego wypłaty środków przyjęły ponad 931 tys. wniosków o to świadczenie. Ponad 645 tys. takich wniosków trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

500 plus może być niższe

ZUS przypomina, że kwota świadczenia jest równa różnicy między progiem 1772,08 zł brutto a kwotą pobranych już świadczeń. Zatem na wsparcie w pełnej wysokości można liczyć wtedy,
gdy suma świadczeń ze środków publicznych nie przekracza 1272,08 zł brutto.

Przy wypłacie świadczenia obowiązuje zasada złotówka za złotówkę.

- Zgodnie z tą zasadą jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi np. 1300 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 472,08 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1772,08 zł brutto – mówi rzecznik ZUS.

RadioZET.pl/PAP