Zamknij

500 plus dla niepełnosprawnych niższe przez waloryzację rent i emerytur

11.10.2019 09:58
500 plus dla niepełnosprawnych ZUS. Świadczenie będzie niższe przez waloryzację rent i emerytur
fot. Zaitsava Olga/Shutterstock (ilustracyjne)

Cześć beneficjentów może otrzymywać mniejsze świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Powodem jest waloryzacja rent i emerytur, która wpłynie na ustalony przez rząd próg dochodowy - podała "Rzeczpospolita".

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

500 plus dla niepełnosprawnych to najnowsze świadczenie rządu PiS wprowadzone 1 października, zaledwie dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. Według szacunków Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) może z niego skorzystać nawet 800 tys. osób. 

Jednak jak podała "Rzeczpospolita", cześć z beneficjentów wkrótce może stracić świadczenie. 

Zobacz także

Niepełnosprawni stracą 500 plus?

Powód? Planowana waloryzacja rent i emerytur. 500 plus dla niepełnosprawnych mogą otrzymywać uprawnieni do tych świadczeń - jak emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Jednak łączna wysokość brutto nie może przekroczyć 1600 zł.

Przy ustalaniu tej kwoty ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Obwiązuje zasada złotówka za złotówkę. Im wyższą emeryturę lub rentę otrzymuje osoba niesamodzielna, tym niższe będzie świadczenie uzupełniające - przypomniała "Rzeczpospolita". 

Zobacz także

W rezultacie - osoby niepełnosprawne z innymi świadczeniami otrzymają 500 plus pomniejszone o kwotę powyżej 1600 zł. Według planów rządu PiS najmniejsze emerytura ma wzrosnąć z 1100 zł na 1200 zł brutto. 

Eksperci wskazali na konieczność waloryzacji świadczenia.

- Kwota 1600 złotych też powinna corocznie podlegać waloryzacji. W przeciwnym razie pomoc dla osób niesamodzielnych będzie traciła na wartości - zauważa dr hab. Katarzyna Roszewska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w rozmowie z gazetą.

Dr Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej i członek inicjatywy "Chcemy całego życia" podkreślił, że świadczenie powinno być nazywane 500 plus dla niesamodzielnych, a niepełnosprawnych.

Większość jego odbiorców ma minimalną rentę lub emeryturę. Całe 500 zł otrzyma więc mało osób. Z każdym rokiem świadczenie uzupełniające będzie zaś malało

Paweł Kubicki

Ponadto nadal nie wiadomo, czy do limitu będzie wliczać się 13. emerytura, którą na stałe zamierza wprowadzić rząd PiS.

Z jednej strony nie ma charakteru ciągłego. Nie wypłaca się jej co miesiąc, ale stała się świadczeniem powtarzalnym

Katarzyna Roszewska

500 plus dla niepełnosprawnych - zasady

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Zobacz także

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

Z szacunków ZUS wynika, że od października br. do marca 2020 r. wnioski o nowe świadczenie może złożyć nawet 850 tys. osób. Spośród nich ok. 600 tys. osób będzie musiało przejść badanie przez lekarza orzecznika ZUS, który ustali ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Zobacz także

RadioZET.pl/Rzeczpospolita