Zamknij

500 plus dla nauczycieli. Związkowcy: nie wszyscy otrzymają wsparcie

13.11.2020 14:13
500 plus dla nauczycieli w ogniu krytyki
fot. Piotr Molecki/East News

Związkowcy zwracają uwagę, że nie wszyscy nauczycieli otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu do nauki zdalnej. Wskazują też, że kwota wsparcia jest niewystarczająca.

500 plus dla nauczycieli w ogniu krytyki Związku Nauczycielstwa Polskiego. Związki zauważają, że rozporządzenie pomija np. nauczycieli przedszkolnych, zaś sama kwota wsparcia jest niewystarczająca.

Zgodnie z najnowszym, rządowym programem, nauczyciele pracujący zdalnie będą mogli ubiegać się o pokrycie przez rząd kosztów zakupu sprzętu komputerowego.

500 plus dla nauczycieli w ogniu krytyki

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, nauczyciele pracujący zdalnie mogą otrzymać jednorazową refundację zakupu sprzętu tj. laptop, akcesoria komputerowe, notebook, czy smartfon lub kamerka internetowa. Chodzi od sprzęt kupiony w dniach od 1 września do 7 grudnia 2020 roku.

Zobacz także

Kwota dofinansowania wynosi 500 złotych. O wsparcie mogą ubiegać się nauczyciele pracujący w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i szkołach artystycznych.

Zobacz także

Pierwsza uwaga ZNP do projektu dotyczy terminu zakupu refundowanych akcesoriów. Większość nauczycieli, w tym także nauczycieli przedszkoli, przygotowała się do zajęć zdalnych już podczas wiosennego lockdownu. Nauczyciele już w pierwszym kwartale ponieśli wydatki na kamerki internetowe czy nowe laptopy do pracy z uczniami. ZNP proponuje, by refundacją objąć wydatki poniesione od 19 marca.

Mało tego, ZNP zwraca też uwagę, że dodatek 500 zł powinni otrzymać wszyscy nauczyciele, także przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, bo oni też uczyli zdalnie. Związkowcy wskazują też, że kwota dofinansowania jest niewystarczająca. ZNP chce zwiększyć ją do kwoty minimalnej pensji tj. 2600 złotych brutto.

RadioZET.pl/PAP