Zamknij

Mały ZUS bez ograniczeń. Oto nowe propozycje Rzecznika MSP

14.11.2019 09:05
500 plus dla firm bez limitu dochodów. Nowe propozycje rzecznika MSP
fot. Shutterstock/ marcinm111 (ilustracyjne)

Zniesienie progu dochodowego i czasowego ograniczenia dla korzystania z małego ZUS-u. Rzecznik MSP, Adam Abramowicz, zgłosił uwagi do rządowego projektu. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin  

Jedną z obietnic wyborczych PiS jest tzw. 500 plus dla firm. Chodzi o zastąpienie ryczałtowego ZUS-u, składkami, których wysokość zależna będzie od dochodu.

Dziś odstawa wymiaru, od której nalicza się składki, wynosi co najmniej 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Tym samym w 2019 roku podstawa składek wynosi 2859 złotych i stanowi 60 procent kwoty prognozowanego wynagrodzenia, czyli 4765 złotych. Po zmianach najmniejsze firmy zapłacą mniej. Jak czytamy w projekcie, w przypadku tych firm, wysokość podstawy wymiaru składek będzie uzależniona od połowy przeciętnego miesięcznego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, skorygowanych o liczbę dni prowadzenia działalności.

Zobacz także

Rzecznik MSP zwraca uwagę na limit dochodów uprawniający do skorzystania z małego ZUS-u. Warunkiem opłacania niższych składek będzie osiąganie przez firmę przychodów rocznych nie większych niż 120 tysięcy złotych i miesięcznych dochodów w maksymalnej kwocie 6 tysięcy złotych. W uwagach do projektu rzecznik MSP proponuje stopniowe zniesienie tego limitu.
Progi dochodowe uprawniające do skorzystania z małego ZUS-u wyglądałyby następująco: 150 tysięcy złotych w 2020 roku, 500 tysięcy złotych w 2020 roku i milion złotych w 2023 roku. Po tym okresie, mały ZUS nie byłby ograniczony limitem dochodowym.

Taka zmiana pozwoliłaby objąć „Małym ZUS+” tych najmniejszych przedsiębiorców, którzy co prawda osiągają większy przychód, ale ze względu na specyfikę swojej działalności (mowa tu zwłaszcza o osobach trudniących się handlem, pośrednictwem czy innymi podobnymi) nie przekłada się to na uzyskiwany przez nie dochód

zauważa rzecznik

Mały ZUS ma objąć nawet 350 tysięcy małych firm, jednak jak zaznacza rzecznik MSP, pozostaje jeszcze 950 tysięcy przedsiębiorców, którzy nadal będą płacić składki ryczałtowo, mimo że większość z nich uzyskuje miesięczny dochód niższy niż 6 tysięcy złotych.

Zobacz także

„Utrzymanie siebie i rodziny oraz inwestycje w rozwój firmy mogą być finansowane wyłącznie z dochodu, wyższy od 10 tysięcy złotych miesięcznie przychód nie ma zupełnie na to wpływu” – informuje rzecznik.
Abramowicz proponuje także uwzględnienie w preferencji, jaką jest mały ZUS, także podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz korzystających z karty podatkowej i jednocześnie rozliczających VAT.

Rzecznikowi MSP nie podoba się też czasowe ograniczenie ulgi. Zgodnie z projektem, niższe składki można będzie płacić jedynie przez 3 lata.  Jak czytamy w uwagach rzecznika, mały ZUS nie powinien mieć charakteru kolejnej temporalnej ulgi, ale stanowić swoisty „próg podatkowy" w systemie ubezpieczeń społecznych osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę – dodaje Abramowicz. 

RadioZET.pl