Zamknij

500 plus dla emerytów. Najniższy zasiłek wynosi... 10 złotych

30.10.2019 17:42
500 plus dla emerytów ZUS. Wypłacono już ponad 38 tys. świadczeń
fot. VGstockstudio/Shutterstock (ilustracyjne)

Wypłacono już ponad 38 tys. zasiłków 500 plus dla niepełnosprawnych - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wydano już ponad 100 tys. decyzji przyznających świadczeń. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

500 plus dla niepełnosprawnych jest wypłacane od 1 października tego roku. 

500 plus dla niepełnosprawnych - ile wypłacono świadczeń?

Według danych ZUS, do tej pory wpłynęło w sumie prawie 458 tys. wniosków o przyznanie świadczenia. Ponad 73 proc. wniosków trafiło do ZUS, prawie 27 proc. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Najwięcej wniosków zostało złożonych przez osoby w wieku 60-74 lat (32 proc.) i ponad 75 lat (22 proc.).

Zobacz także

Z kolei 11 proc. wniosków pochodzą od osób w wieku 46-59 lat. Prawie 10 proc. wniosków pochodziło od osób w wieku 26-35 lat a ponad 9 proc. w wieku 36-45 lat.

Natomiast około 8 proc. wniosków złożyły osoby w wieku 18-25 lat.

500 plus dla niepełnosprawnych w wysokości 10 zł?

Zdecydowaną większość - bo aż 59,34 proc. - wszystkich wniosków złożyły kobiety. Resztę - 40,61 proc. - pochodzą od mężczyzn. W prawie wszystkich przypadkach (99,94 proc.) o świadczenie ubiegają się polscy obywatele.

Do tej pory ZUS wydał ponad 100 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia. Natomiast KRUS prawie 34 tys. Spośród świadczeń przyznanych przez ZUS - prawie 59 tys. zostało lub zostanie wypłaconych w pełnej kwocie 500 zł.

Zobacz także

Około 9 tys. świadczeń przyznano w kwocie średnio: 449,89 zł, 349,93 zł oraz 252,38 zł.

Około 7,5 tys. świadczeń zostało przyznanych w kwocie około 151,78 zł, z kolei prawie 5,5 tys. w kwocie około 54,96 zł. W 187 przypadkach wypłacono świadczenie do 10 zł.

W październiku ZUS wypłacił prawie 38 tys. świadczeń. W listopadzie zaplanowano kolejne 60 tys. wypłat, w grudniu - ponad 2 tys.

Z jakiego powodu jest przyznawane 500 plus dla niepełnoprawnych? Jak wynika ze statystyk, zdecydowanie najczęstszą przyczyną odmowy przyznania prawa do dodatku jest przekroczenie dochodu uprawniającego do świadczenia (81 proc. przypadków). Drugim powodem jest brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (18,4 proc. przypadków).

Zobacz także

Liczby ponad 100 tysięcy wydanych już decyzji i ponad 350 tysięcy przyjętych wniosków nie obrazują całego nakładu pracy po stronie ZUS. Trzeba bowiem wspomnieć, że od 1 września w naszych placówkach obsłużyliśmy ponad 1,6 miliona osób zainteresowanych świadczeniem uzupełniającym dla osób niesamodzielnych

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Z kolei rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że pacjenci nie muszą płacić w przychodni za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia.

Jeżeli od naszych klientów jakakolwiek przychodnia zażądałaby opłaty za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia, które przedkłada się wraz z wnioskiem o świadczenie, to prosimy nie płacić i nie odbierać zaświadczenia. Poradzimy sobie w takim przypadku i bez tego dokumentu

Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS

500 plus dla niepełnosprawnych - zasady

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zobacz także

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej). Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy ZUS ma nie 30, lecz 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie świadczenia, licząc od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP