Zamknij

500 plus dla niepełnosprawnych. Seniorzy stracą pełne świadczenia?

03.01.2020 09:07
500 plus dla emeryta. Część seniorów straci prawo do pełnego świadczenia?
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News (ilustracyjne)

Wzrost minimalnej emerytury spowoduje, że część seniorów straci prawo do pełnego świadczenia 500 plus - alarmował "Fakt". Doradcy premiera mają apelować o zmianę zasad przyznawania świadczenia.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Linkedin

500 plus dla niepełnosprawnych jest wypłacane od października ubiegłego roku. Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i mają stosowne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Jak podał dziennik "Fakt", część seniorów może stracić w marcu uprawienie do 500 plus. Powodem jest wzrost wysokości minimalnej emerytury z 1100 zł brutto na 1200 zł brutto. 

Zobacz także

To bardzo istotne dla seniorów, którzy chcą otrzymywać świadczenie w pełnej kwocie.

Jeśli osoba jest uprawiona do innych świadczeń (np. emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), to ich łączna wysokość brutto nie może przekraczać 1600 zł. 

W przeciwnym razie, 500 plus dla niepełnosprawnych jest wypłacane o mniejszą kwotę, w myśl zasady "złotówka za złotówkę". 

Zdaniem "Faktu" doradcy premiera apelują o zmiany w zasadzie przyznawania świadczeń. "W przypadku minimalnego świadczenia w wysokości 1200 zł beneficjenci tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych stracą prawo do maksymalnej wysokości świadczenia tj. 500 zł miesięcznie" - podkreślili eksperci Centrum Analiz Strategicznych w projekcie ustawy o waloryzacji emerytur w 2020 roku. 

Zobacz także

500 plus dla niepełnosprawnych. Zasady

Według informacji ZUS-u, na początku grudnia 2019 roku prawie 620 tys. osób złożyło już wnioski o wypłatę tzw. świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych. W sumie uprawionych może być około 850 tys. osób.

52 proc. beneficjentów pobiera świadczenie w pełnej wysokości czyli 500 złotych. 

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć wniosek wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Zobacz także

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na którego podstawie ZUS może ustalić prawo do świadczenia, jest również orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji, do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną lub też inną – istotną z punktu widzenia stanu zdrowia – dokumentację medyczną (np. kartę badania profilaktycznego lub dokumentację rehabilitacji leczniczej).

Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinny do wniosku dołączyć ten dokument.

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

O świadczenie uzupełniające mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Zobacz także

RadioZET.pl/Fakt/PAP