Zamknij

500 plus po połowie nie dla każdego. Przepisy od pięciu lat niejasne dla sądów

15.09.2021 11:05
500 plus a rozwodnicy
fot. Autor: Kamil Zajaczkowski/shutterstock (ilustracyjne)

Komu przysługuje 500 plus w przypadku rodziców, którzy nie mieszkają razem? Opieka naprzemienna stała się punktem spornym w orzecznictwie i nie lada kłopotem dla rodziców.

500 plus, co do zasady, przysługuje jednemu rodzicowi na dziecko. Co jednak w przypadku rozwodników czy rodziców w separacji, którzy naprzemiennie sprawują opiekę nad dzieckiem?

Ustawa wprowadzająca 500 plus zezwala, by każdy z rodziców pobierał połowę świadczenia (po 250 złotych miesięcznie). Problem stanowi jednak niejasne zdefiniowanie terminu „opieka naprzemienna”. Sądy zastanawiają się, czy 500 plus po połowie należy się tylko tym rodzicom, którzy opiekę naprzemienną sprawują na mocy orzeczenia sądu, a nie umowy między sobą.

500 plus a rozwiedzeni rodzice. Kłopotliwa opieka naprzemienna

Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek Rzecznika Praw Dziecka ma zająć się sprawą ustalania prawa do 500 plus w przypadku rodziców sprawujących nad dzieckiem opiekę naprzemienną – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.  Choć kwestia ta znalazła odzwierciedlenie w ustawie wprowadzającej 500 plus, to wątpliwości wciąż jest wiele.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego 

Art. 5 ust. 2a ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ustawa mówi wprost: jeśli sąd orzeknie, że rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną, mogą pobierać po 250 złotych świadczenia. Nie jest to jednak tak oczywiste dla sądów.

Jak czytamy w dzienniku, dotychczasowe orzecznictwo jako opiekę naprzemienną traktuje podział obowiązków wynikający zarówno z orzeczenia sądu, jak i umowy między rodzicami. Linie orzecznicze są dwie.

Część wyroków WSA stanowi bowiem, że opieka naprzemienna musi wynikać wyłącznie z orzeczenia sądu, a nie tylko wywiadu z rodzicami. Inne orzeczenia stanowią, że wystarczającym dowodem na opiekę naprzemienną jest chociażby umowa między rodzicami. W przypadku tych orzeczeń sądy wskazują, by przywołany przepis z ustawy wprowadzającej 500 plus nie był traktowany literalnie. Sądy przyjmują w tym przypadku, że rodzicom, którzy umawiają się na opiekę naprzemienną, także może przysługiwać 500 plus po połowie.

RPD zapytał zatem NSA, czy do określenia, że rodzice faktycznie sprawują opiekę naprzemienną, potrzebne jest orzeczenie sądu, czy też wystarczające jest ustalenie rzeczywistego zajmowania się dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach. Niewykluczone, że po pięciu latach obowiązywania programu, przepisy w trym zakresie doczekają się jednolitej interpretacji.

RadioZET.pl/DGP