Zamknij

5 mld zł zadłużenia Polskiej Grupy Górniczej

Olga Papiernik
14.03.2018 16:34
ME, Tobiszewski , PGG
fot. Dominik Gajda/East News

 Zadłużenie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wynosiło 5 mld zł na koniec 2017 r., poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 

- Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie Polskiej Grupy Górniczej S.A. (PGG) wynosiło 5 mld zł. Na koniec 2017 r. zadłużenie finansowe z tytułu obligacji wyemitowanych celem zapłaty ceny zakupu za aktywa nabyte od Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wyniosło 2,25 mld zł - napisał Tobiszowski w odpowiedzi na interpelację poselską.

Obligacje wyemitowane zostały w sześciu transzach, zróżnicowanych m.in. pod względem charakteru spłaty (jednorazowo/amortyzowane) oraz terminu zapadalności.

- Począwszy od roku 2019 nastąpi ratalny wykup wyemitowanych obligacji w oparciu o ustalony w umowie emisyjnej harmonogram z zastrzeżeniem, że ostateczny termin wykupu ostatniej z transz obligacji przypada w dniu 30 marca 2028 r. - napisał też wiceminister.

Podkreślił, że "sytuacja finansowa PGG jest stabilna". Zgodnie z porozumieniami podpisanymi ze stroną społeczną w 2017 r. zawieszeniu podlegały świadczenia dotyczące wypłaty tzw. czternastki.

W oparciu o pozytywną opinię Zespołu Monitorującego ds. badania przebiegu procesu restrukturyzacji i realizacji Biznesplanu, w ramach Porozumienia z dnia 28 grudnia 2017 r. podjęta została decyzja o przywróceniu 30% nagrody rocznej "14" za 2017 r., z terminem wypłaty tego świadczenia do dnia 15 lutego 2018 r. Mimo wypłaty tego świadczenia spółka w 2017 r. osiągnęła zdecydowanie lepsze wyniki finansowe niż założone w biznesplanie spółki, wskazał też Tobiszowski.

- Spółka na przestrzeni wszystkich kwartałów 2017 r. wypracowała zyski na sprzedaży węgla. Takie same założenia zostały przyjęte na 2018 r., które w połączeniu z planowanymi inwestycjami powinny zbudować podwaliny pod fundament trwałej rentowności PGG - podsumował wiceminister.

ISBnews/OP