Zamknij

400 plus na pocieszenie. Nowe świadczenie dla rodziców bez 1000 plus

17.08.2021 17:13
dziecko z banknotem 500 zł
fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Rodzinny kapitał opiekuńczy oprócz 1000 plus dla rodziców drugich i kolejnych dzieci w wieku 12-36 miesięcy wprowadzi nowe świadczenie. Dodatkowe 400 zł otrzymają rodzice, którzy nie załapią się na 1000 plus. Środki podwyższą 500 plus do 900 zł miesięcznie.

1000 plus dla rodziców części dzieci między 12. a 36. rokiem życia, 400 plus dla tych, którzy z Rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzystać nie mogą. Na takie benefity mogą liczyć od 1 stycznia 2022 roku i wprowadzenia  Polskiego Ładu rodzice małych dzieci.

Sposobem wprowadzenia RKO część rodziców może być rozczarowana: z zapisów projektu ustawy wynika, że nie wszyscy dostaną świadczenie w całości. Częściową rekompensatą ma być program „stałego dofinansowania” przysługującego na dzieci, które 1000 plus nie są objęte. To maksymalnie 400 zł miesięcznie – rodzice nie dostaną jedna tego świadczenia do ręki.

400 plus dla rodziców bez prawa do 1000 plus. Dla kogo dodatkowe świadczenie?

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym – oznajmiło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Resort oficjalnie potwierdził tym samym nasze wcześniejsze doniesienia dotyczące wprowadzenia 400 plus dla części rodziców i podwyższenia świadczenia otrzymywanego na dziecko do 900 zł (z uwzględnienie 500 plus).

Stałe dofinansowanie ma przysługiwać na dzieci, które nie są objęte Rodzinnym kapitałem opiekuńczym - mają mniej niż 12 miesięcy lub więcej niż 36 miesięcy bądź są pierwszym dzieckiem w rodzinie.

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Resort zastrzegł, że dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna. Miesięczne wsparcie wynosić będzie maksymalne 400 zł, nie będzie mogło przy tym przekroczyć kwoty wydawanej na zapewnienie opieki nad dzieckiem.

Środki nie będą wypłacane rodzicom: świadczenie będzie przekazywane bezpośrednio instytucjom opiekuńczym. Podmiot ją prowadzący będzie zobowiązany do obniżenia, o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica/opiekuna za pobyt dziecka.

O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

RadioZET.pl