Zamknij

Rekord mandatów za brak maseczek w 24 godziny

14.10.2020 12:31
mężczyzna w maseczce
fot. Shuttestock

Coraz więcej mandatów za brak ochrony ust i nosa. Policja poinformowała, że 13 października 2020 funkcjonariusze nałożyli mandaty na 3720 osób, a w 500 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Koronawirus atakuje z coraz większą siłą. 14 października 2020 padł kolejny rekord liczby wykrytych zachorowań: Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 6500 wyników pozytywnych. Od początku pandemii na COVID-19 zmarło w Polsce ponad 3200 osób.

Żeby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa i zmniejszyć liczbę zachorować policja stosuje politykę „zero tolerancji”, nakładając mandaty na wszystkich, którzy swoim zachowaniem przyczyniają się do zwiększenia ryzyka emisji COVID-19.

Coraz więcej mandatów za brak maseczki. Efekt polityki „zero tolerancji”

Policjanci ruszyli do egzekwowania zasad reżimu sanitarnego wprowadzone przez rząd. Po objęciu całej Polski strefą żółtą na wszystkich Polaków został nałożony obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Zobacz także

Wiele osób do tego zalecenia się nie stosuje, dając się zwieść teoriom spiskowym fantazjującym o rzekomym braku pandemii. Część Polaków zaś uchybia zasadom przez lenistwo bądź niedbałość, zakładając co prawda maskę, ale nosząc ją na brodzie lub nie zakrywając nosa.

Zobacz także

Mimo polityki „zero tolerancji” policja wciąż część nie stosujących się do nakazów traktowała ulgowo: oprócz 3720 mandatów i 500 wniosków do sądu (kierowanych w przypadkach odmowy przyjęcia kary) dokonano 2300 pouczeń.

W pierwszej kolejności zawsze apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, również, jeżeli to możliwe przy pomocy urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w strefach czerwonych oraz miejscach gromadzenia się osób. Jeżeli, pomimo zwrócenia uwagi, osoby nie stosują się do poleceń, każdy naruszający prawo musi liczyć się z surowymi konsekwencjami.

insp. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji

Ciarka dodał, że policjanci 13 października 2020 dokonali już ponad 5000 kontroli w środkach komunikacji miejskiej, a od początku sprawdzania noszenia przez pasażerów masek przeprowadzono już 141 000 takich akcji.

Zagłosuj

Czy należy karać za brak maseczki?

Liczba głosów:

Od wprowadzenia nakazu zasłaniania ust i nosa policjanci pouczyli ponad 191 000 osób, prawie 40 000 osób zostało ukaranych mandatem karnym, a w prawie 12 000 przypadków skierowano wnioski o ukaranie do sądu.

RadioZET.pl/PAP