Zamknij

300 plus. Złożono prawie milion wniosków w dwa tygodnie

15.07.2020 08:39
300 plus 2020. Od kiedy? Wnioski o Dobry start
fot. Alexander_Safonov/Shutterstock (ilustracyjne)

Od 1 lipca można składać drogą elektroniczną wnioski o przyznanie świadczenia w ramach programu Dobry start. W ciągu dwóch tygodni wpłynęło w tej sprawie prawie 600 tys. zgłoszeń o 300 plus.

Dobry start, czyli rządowy program przyznawania pieniędzy na wyprawkę szkolną dla uczniów, wystartował po raz trzeci. Od 1 lipca 2020 roku drogą elektroniczną można wnioskować o przyznanie 300 zł, które w domyśle ma zostać wydane na przygotowanie dziecka do kolejnego roku szkolnego.

Jaka jest skala pomocy przyznanej w ramach 300 plus?

300 plus. Ile przyznano wniosków?

Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ciągu dwóch tygodni złożono 965,8 tys. wniosków o wypłatę 500 plus. Najwięcej za pomocą bankowości internetowej - 818 tys. Znacznie mniej przez system emp@tia 121,3 tys. wniosków oraz PUE ZUS 26,4 tys. wniosków.

Zobacz także

Do tej pory 597.9 tys. wniosków rozpatrzono pozytywnie i zapadła decyzja o przyznaniu 300 plus. Najczęściej po Dobry start starają się mieszkańcy woj. mazowieckiego i śląskiego - odpowiednio po 137,7 tys. i 135,9 tys. wniosków.

300 plus. Wnioski i zasady

Dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zobacz także

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 roku. Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

RadioZET.pl