Zamknij

30% Polaków jest w lepszej sytuacji materialnej niż rok temu

Olga Papiernik
21.05.2018 13:04
mezczyzna siedzi na kanapie
fot. east news

Niemal co trzeci Polak przyznaje, że jego sytuacja materialna poprawiła się w ciągu ostatniego roku, a 39% liczy na to, że taka poprawa nastąpi w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pogorszenie swojej sytuacji przewiduje 10% Polaków, wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

"Wprawdzie nadal jest spora grupa osób, która jest średnio zadowolona ze swojego statusu materialnego lub w ogóle nie jest zadowolona, to jednak wiele osób widzi szansę na poprawę. Tylko 3% Polaków jest bardzo zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej, a ponad dwukrotnie więcej (7%) - bardzo niezadowolonych" - czytamy w komunikacie.

Jesteśmy zadowoleni czy nie?

Dla 38% Polaków ich obecna sytuacja finansowa jest powodem do zadowolenia. Zdecydowanie najwięcej pozytywnie oceniających (43%) jest wśród osób w średnim wieku (35-44), najmniej zaś (31%) z najmłodszego przedziału wiekowego, do 24 lat.

"Połowa Polaków twierdzi, że ich sytuacja finansowa nie zmieniła się przez ostatnie 12 miesięcy. Niemal co trzeci Polak (30%) przyznaje z kolei, że jego sytuacja finansowa poprawiła się w ciągu ostatniego roku. Polepszenie swojej sytuacji finansowej zauważyły szczególnie osoby między 34 a 44 rokiem życia (54%) oraz po 45-tym roku życia (55%). Jeszcze większy odsetek badanych (39%) wierzy, że jego sytuacja będzie lepsza w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Tylko co dziesiąty z kolei uważa, że jego sytuacja finansowa się pogorszy" - czytamy także.

Największe nadzieje na poprawę swojej sytuacji finansowej mają osoby do 24. roku życia (57%). Ponad 1/3 Polaków (35%) uważa, że wciągu najbliższego roku otrzyma podwyżkę. 6% jest zdania, że otrzymywane wynagrodzenie będzie niższe.

"Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest bardzo dobra. 6,6-proc. stopa bezrobocia w marcu tego roku to kolejny raz jeden z najlepszych wyników w historii. Polacy to czują, zwłaszcza, że informacje płynące np. z mediów wskazują na rynek pracownika. Łatwiej jest znaleźć pracę, łatwiej zmienić pracę, która nas nie satysfakcjonuje czy nie daje oczekiwanych korzyści finansowych. Niewątpliwie pozytywna dla pracowników sytuacja na rynku pracy powoduje wzrost zadowolenia ogólnego z sytuacji materialnej Polaków. Z naszego badania wynika, że ogromne nadzieje w najbliższych miesiącach pokładają ludzie młodzi, co też może wynikać z płynącej z rynku informacji o dobrej koniunkturze na rynku pracy" - skomentował dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Z badania wynika, że Polacy mówiąc o całym społeczeństwie są mniej optymistyczni - tylko co piąty (21%) uważa, że społeczeństwu będzie żyło się lepiej, a co trzeci, że społeczeństwu będzie żyło się gorzej. Zdecydowanie bardziej optymistyczni w kwestii poprawy sytuacji życiowej Polaków są mężczyźni - aż 28% z nich jest wierzy w poprawę - to dwa razy wyższa wartość niż w przypadku kobiet (tylko 14% z nich twierdzi, że sytuacja Polaków będzie korzystniejsza).

Badanie zostało przeprowadzone przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online) w maju br. na reprezentatywnej pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania próbie 1000 Polaków.

ISBnews/OP