Zamknij

30 000 zł rekompensaty za zaniżenie emerytury? Senat broni seniorów

22.07.2021 10:03
portfel z legitymacją emeryta i banknotem 500 zł
fot. MONKPRESS/East News

Senat stanął po stronie poszkodowanych przez system ubezpieczeń społecznych i wprowadził do nowelizacji ustawy przyjętej przez Sejm dwie kluczowe poprawki dotyczące niesprawiedliwie zaniżonych emerytur: możliwość ich ponownego przeliczenia na nowych zasadach oraz otrzymania wyrównania do kwoty, jaką przez lata powinni pobierać seniorzy.

Emerytury w Polsce są niskie, a przez depopulację Polski w przyszłości staną się wręcz głodowe. Chcąc temu zapobiec, rząd zaplanował „efektywne podwyższenie wieku emerytalnego”. Zachęca także do odkładania pieniędzy na starość w PPK.

Seniorzy kończący aktywność zawodową w czerwcu byli traktowani przez system niesprawiedliwie. Świadczenia, jakie im przyznawano, były widocznie niższe niż wyliczane w pozostałe miesiące roku ze względu na brak stosowania waloryzacji kwartalnej. Prawo zostało zmienione, żeby to naprawić, Senat upomina się o rekompensaty dla osób, które błędem systemu zostały dotknięte.

Rekompensaty dla pobierających czerwcowe emerytury? Senat poprawił Sejm

Senat poprawił uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Zlikwidowano w niej problem zaniżania przez system emerytur wyliczanych w czerwcu.

Świadczenia wyliczane od stycznia do maja i od lipca do grudnia przyznawane były z uwzględnieniem waloryzacji rocznej i kwartalnej. Seniorzy, którzy na emeryturę przechodzili w czerwcu, otrzymywali mniej pieniędzy ze względu na pominięcie tej drugiej.

Nowe prawo przewiduje, że emerytury czerwcowe będą przyznawane na zasadach obowiązujących w maju, co zlikwiduje problem zaniżania świadczenia. Senat zwrócił jednak uwagę rządowi, że nie rozwiązuje to problemu osób, które zaniżoną emeryturę już dostały.

W związku z tym do ustawy wprowadzono dwie poprawki. Pierwsza z nich zakłada ponowne przeliczenie emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019, by podnieść ich wysokość. Druga idzie o krok dalej i przewiduje wypłacanie rekompensat w wysokości odpowiadającej różnicy między emeryturą wyliczoną na nowych zasadach a zaniżoną z powodu błędu systemu.

Jak wyliczył „Fakt”, dla części seniorów oznaczałoby to otrzymanie wyrównania opiewającego nawet na 30 000 zł. Koszt przyznania rekompensat oszacowano na 2,6 mld zł.

Obóz rządzący przekonywał, że budżetu nie stać na taki wydatek, Jednocześnie resort finansów chwalił się osiągnieciem „rekordowej nadwyżki budżetowej”. Jej pojawienie się było możliwe, gdyż rząd ogromną część wydatków (i zadłużenia) ukrywa poza kontrolowanymi publicznie wydatkami państwa. Gdyby środki wydawane przez rząd poza budżetem przeznaczyć na 500 plus, świadczenie wzrosłoby do 2375 zł.

RadioZET.pl/money.pl/Fakt