Zamknij

Aż 19 ustaw do zmiany. MF zmienia prawo na rynku finansowym

21.07.2021 21:32
19 ustaw do zmiany. MF zmienia prawo na rynku finansowym
fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER/EastNews

Nowe regulacje dotyczące rynku finansowego obejmą m.in. prawo bankowe, przepisy rynku kapitałowego, fundusze inwestycyjne, ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. Zmian będzie dużo więcej.

Inwestowanie  wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka. Aby było jak najbardziej bezpieczne dla inwestorów, rząd wyznacza instytucje nadzorujące działania instytucji finansowych oraz stanowi prawo, które ma chronić pieniądze obywateli.

Obecnie Ministerstwo Finansów chce uporządkować i usprawnić funkcjonowanie instytucji rynku finansowego, m.in. w zakresie eliminacji barier dostępu i usprawnienia nadzoru. W tym celu resort skierował do konsultacji projekt zmian w ustawach o rynku finansowym.

Rynek finansowy z nowymi regulacjami. MF zmienia ustawę

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji czytamy, że projekt zakłada zmiany aż w 19 ustawach. Nowości zostaną wprowadzone m.in. w ustawie Prawo Bankowe, ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu. Zmiany wprowadzone zostaną również w regulacjach dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym, a także w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Co jest celem nowego projektu?

Uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) obowiązków nadzorczych

fragment uzasadnienia rządowego projektu

Zmiany mają także ujednolicić rozwiązania dotyczące uprawnień poszczególnych służb do uzyskiwania informacji zawierających tajemnice prawnie chronione, a także rozszerzyć obowiązek zachowania w tajemnicy informacji o przekazaniu danych uprawnionym służbom.

Zmiany w 19 ustawach dotyczących rynku finansowego

Rynek kapitałowy również znalazł się pod lupą Ministerstwa Finansów. Wśród proponowanych w projekcie regulacji, znajdują się m.in. zmiany w wezwaniach na akcje. Projekt zakłada poprawienie funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, ustanowienie progu 50 proc. ogólnej liczby głosów podczas walnego zgromadzenia, jako progu przejęcia kontroli, rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji, ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego, a także wprowadzenie mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej.

W projekcie proponuje się również dostosowanie przepisów Prawa bankowego do Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego ws. outsourcingu i wprowadzenie obowiązku notyfikacji do KNF przy zamiarze zawarcia umowy outsourcingowej.

Zgodnie z projektem, KNF ma uzyskać uprawnienie do powołania kuratora dla emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Przewidziano też dodanie zorganizowanej platformy obrotu jako kolejnego typu rynku, gdzie może być wykonywany zorganizowany obrót skarbowymi papierami wartościowymi.

RadioZET.pl/PAP