Zamknij

Zakaz handlu w niedziele grozi zwolnieniem 10 tys. pracowników ochrony

Olga Papiernik
21.02.2018 09:52
ochroniarze
fot. East News

Nawet 10 tys. zatrudnionych w ochronie osób stracić może pracę w 2018 roku w wyniku wprowadzenia zakazu handlu, wynika z prognozy Polskiego Holdingu Ochrony (PHO). Według autorów opinii, może być to blisko nawet 4% wszystkich pracowników sektora ochrony - jednej z najbardziej licznych gałęzi branży usługowej w Polsce. 

Zobacz także

- Przyjęty właśnie zakaz handlu w niedziele, który zacznie obowiązywać od marca tego roku, spowoduje znaczące zmiany na rynku pracy - także w sektorze ochrony osób i mienia. Wiele firm sektora ochrony zajmuje się ochroną obiektów handlowych, i to różnej wielkości: od dużych galerii aż po małe sklepiki korzystające albo ze stałego nadzoru fizycznego albo z usługi monitoringu - powiedział członek rady nadzorczej PHO, ekspert rynku usług związanych z bezpieczeństwem i jeden z autorów prognozy PHO dotyczącej skutków wprowadzenia nowych unormowań co do funkcjonowania handlu w siódmy dzień tygodnia Sławomir Wagner.

Faktyczne zmniejszenie tygodnia pracy o jeden dzień, a więc o ponad 10%, jeśli chodzi o liczbę roboczo godzin w tygodniu, wpłynie na cały system pracy w ochronie, de facto redukując konieczność zapewnienia dotychczasowej ilości pracowników na zmianach, co dotyczy zwłaszcza dużych obiektów, gdzie każdorazowo dziś jeszcze obecnych jest od kilku do kilkunastu posterunków, zaznaczono w informacji.

Zobacz także

"Po wprowadzeniu nowych przepisów, zamiast pełnej obsady na zmianie przez 30 dni, potrzebna będzie pełna obsada przez 28 dni, a w pozostałe dwa dni - jedna lub co najwyżej 2 osoby. Spowoduje to zmniejszenie o 4,7 procent ilości roboczogodzin w miesiącu. Przy ostrożnych kalkulacjach, dojść może więc do likwidacji od 7 tys. do nawet 10 tys. miejsc pracy przy ochronie placówek handlowych" - podkreślono w komunikacie.

- Spowoduje to konieczność reorganizacji składów, gdyż żaden z kontrahentów nie będzie widział konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z niefunkcjonowaniem placówek - wskazał Wagner.

Dodał, że należy przy tym uwzględnić też, że w niedziele, ze względu na zwiększony ruch zwłaszcza w galeriach, ochrona musiała dotąd często nawet wzmacniać posterunki, kierując tam dodatkowe osoby, co w ostatnich latach stało się już normą. Kolejna zatem grupa straci pracę, stwierdzono w informacji.

Jaki wpływ na branżę ochroniarską będzie miał zakaz handlu w niedziele

"Według wyliczeń PHO dotyczących tylko 2018 roku, kiedy zakaz handlu obowiązywać zacznie od 1 marca w 2 niedziele w miesiącu, zapotrzebowanie na ochronę zmniejszy się o ponad 4%. W perspektywie tylko tego roku doprowadzić to może do zwolnienia nawet 10 tysięcy pracowników. Wśród nich przynajmniej 1/3 to pracownicy kwalifikowani, a kolejna 1/3 to osoby przygotowane specjalnie do zapewniania bezpieczeństwa w placówkach handlowych" - czytamy dalej.

Zdaniem Wagnera, osoby, które w wyniku wprowadzenia tego zakazu narażone zostaną na pozbawienie zajęcia przy zapewnianiu bezpieczeństwa obiektom handlowym, mogą jednak zachować spokój.

- Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, można się spodziewać, że wiele takich osób, w tym przede wszystkim dobrze przygotowanych lub o statusie kwalifikowanych, znajdzie pracę w innych segmentach ochrony. Mam tu na myśli zwłaszcza obiekty należące do sektora publicznego (np. urzędy, jednostki wojskowe) czy imprezy masowe - stwierdził członek rady nadzorczej PHO.

Redukcja stanowisk pracy jest nieunikniona

Wskazał też na podobny skutek do tego, który miał, i cały czas ma, miejsce po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej, która z kolei przyczyniła się do zwiększenia kosztów pracy.

- Naturalną koleją rzeczy stanie się zwiększenie udziału rozwiązań technologicznych, takich jak np. monitoring wizyjny. To kolejny czynnik, który wpłynie na tę redukcję stanowisk pracy - dodał Wagner.

W kolejnych latach liczba wolnych niedziel w miesiącu będzie się systematycznie zwiększać. W 2020 roku we wszystkie obowiązywać będzie całkowity zakaz handlu, od którego autorzy ustawy przewidują jednak szereg wyjątków, podsumowano w informacji.

Zobacz także

ISBnews/OP