Zamknij

1,7 mln zł kary dla PZU SA

Olga Papiernik
27.03.2018 22:55
kara
fot. East news

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na PZU SA 1,7 mln zł kary za opóźnienia w wypłacie odszkodowań - informuje KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 1,7 miliona złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie.

W myśl art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie, a w przypadku gdyby wyjaśnienie w tym terminie wszystkich okoliczności było niemożliwe "odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego". W analogicznych terminach ubezpieczyciel ma też poinformować o odmowie wypłacenia odszkodowania.

PZU: Kara KNF dotyczy 0,00047% spraw obsłużonych w latach 2008-2014

Kara nałożona przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dotyczy 47 szkód zgłoszonych w latach 2008-2014. W tym okresie PZU obsłużyło ok. 10 mln szkód. To oznacza, że udział błędów wykazanych przez KNF jest śladowy i stanowi zaledwie 0,00047% wszystkich spraw obsłużonych w tym okresie, podał ubezpieczyciel.

"Wśród kontrolowanych przez KNF historycznych szkód, znalazły się sprawy obsługiwane przez PZU w okresie występowania katastrof naturalnych, gdy liczba zgłaszanych szkód była bardzo wysoka" - czytamy w komunikacie.

KNF podała wczoraj, że nałożyła na PZU S.A. karę pieniężną w wysokości 1,7 mln zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

"Aktualny proces obsługi szkód realizowany w PZU znacząco różni się od historycznych - nawet sprzed 10 lat - procesów ocenianych przez KNF. Podczas ostatnich nawałnic z sierpnia 2017 r. PZU zrealizowało płatność odszkodowań w ciągu 7 dni w ponad 90% obsłużonych spraw" - czytamy dalej w komunikacie.

PZU podkreśla, że stale usprawnia procesy oraz organizację obsługi szkód. W ostatnim czasie zostały wdrożone:
- nowe serwisy internetowe usprawniające zgłaszanie szkód,
- samoobsługa szkody, która pozwala klientom za pomocą aplikacji w prosty i wygodny sposób uczestniczyć w decyzji o wypłacie, a zarazem przyspiesza cały proces,
- videoinspekcja, jako alternatywne i wygodne rozwiązanie umożliwiające za pomocą telefonu szybkie oględziny uszkodzonych pojazdów,
- teledetekcja w oględzinach upraw rolnych, realizowana przy wykorzystaniu zdjęć z samolotów, z dronów, czy też obrazów satelitarnych, co daje możliwość analizy dużych powierzchni i dużej liczby działek w krótkim czasie, znacząco przyczyniając się do skrócenia czasu obsługi szkód, podkreślono także w materiale.

"Obecnie PZU oczekuje na doręczenie decyzji KNF wraz z uzasadnieniem. Po jej otrzymaniu spółka zajmie stanowisko dotyczące wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy przez KNF" - podano też w komunikacie.

PZU podało też, że obecnie 85% klientów bardzo dobrze lub dobrze ocenia proces obsługi szkód i świadczeń. Średni czas od zgłoszenia do wypłaty odszkodowania lub świadczenia wynosi 11 dni.

"Wg Raportu Rzecznika Finansowego PZU znalazło się w gronie trzech ubezpieczycieli z najniższym udziałem skarg w stosunku do udziałów rynkowych. W ogłoszonej w styczniu 2018 roku strategii #nowePZU przyjęte zostało zobowiązanie, że 75% spraw zostanie obsłużonych kompleksowo w ciągu 7 dni" - przypomniano w materiale.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

PAP/Piotr Śmiłowicz/ISBnews/OP