Zamknij

0 procent VAT na żywność wejdzie w życie? Unia zmieni prawo

08.12.2021 09:19
żywność w sklepie
fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd deklarował chęć obniżenia stawek VAT na żywność do 0 procent, zaznaczając jednak, że nie zgodziła się na to Komisja Europejska. KE odpowiedziała, że rząd o taką możliwość się nawet nie zapytał, a na przeszkodzie stoi unijne prawo określające minimalne stawki VAT na dane produktu. Przepisy zostały jednak właśnie zmienione.

Tarcza antyinflacyjna ma zahamować wzrost cen wprowadzając tymczasowe obniżki akcyzy i VAT na prąd elektryczny, gaz ziemny i ciepło systemowe. Niższe stawki mają obowiązywać przez 3 miesiące. Premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji założeń tarczy dodał, że rząd chciał także obniżyć do zera VAT na żywność, nie zgodziła się jednak na to Komisja Europejska.

KE szybko odpowiedziała, że nikt z Polski nie wystąpił do niej z pytaniem o możliwość obniżenia stawek podatku od wartości dodanej na produkty żywnościowe:  z taką inicjatywą Ministerstwo Finansów wystąpiło długo po ogłoszeniu, że Polska otrzymała odpowiedź odmowną. Premier obiecał, że jeśli tylko UE na to pozwoli, to w naszym kraju przez pół roku obowiązywać będzie stawka 0 procent na żywność. Ministrowie finansów krajów Wspólnoty uzgodnili właśnie zmiany w unijnym prawie, które to umożliwią.

Żywność będzie objęta 0 procent VAT? Obietnica do spełnienia, gdyż Unia Europejska zmieni prawo

Tak wysokiej inflacji jeszcze w Polsce w XXI wieku nie było – w listopadzie 2021, liczona rok do roku, sięgnęła ona 7,7 procent. Według rządu, to skutek działań Rosji (która manipuluje cenami gazu) oraz Unii Europejskiej (dążącej do przeprowadzenia transformacji energetycznej), ekonomiści coraz częściej wskazują, że w UE spadek wartości pieniądza jest wyraźnie niższy, a szansę na utrzymanie inflacji w ryzach zaprzepaścił NBP, skupiając się na stymulowaniu gospodarki niskimi stopami procentowymi.

Drożyzna stała się ogromnym problemem dla Polaków – w ciągu roku realna wartość zarabianych przez nich pieniędzy spadła o 7,7 procent, a inflacja będzie jeszcze rosnąć. Co w praktyce oznacza to dla siły nabywczej pensji, można sprawdzić w  inflacyjnym kalkulatorze wynagrodzeń.

Przygotowana przez rząd tarcza antyinflacyjna ma zapobiec skokowym wzrostom cen w pierwszym kwartale 2022 roku, gdy w życie wejdą podwyżki cen nośników energii. Obniżenie VAT i akcyzy na kwartał będzie w praktyce odroczeniem części podwyżek do kwietnia 2022 roku.

Rozwiązaniem, które mogłoby zmniejszyć negatywne skutki inflacji dla osób o niższych zarobkach byłoby wprowadzenie stawki 0 procent VAT na produkty żywnościowe. Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał się do takiego obniżenia podatku, jeśli zgodzi się na to Komisja Europejska. Uzgodnione zmiany w unijnym prawie podatkowym oznaczają, że szef rządu będzie zgodnie z własną deklaracją zobowiązany do obniżenia stawki podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z ustaleniami ministrów finansów krajów członkowskich, stawka 0 procent VAT będzie mogła być stosowana do kilku określonych w zmienionych przepisach kategorii towarów i usług: między innymi żywności, leków, książek, paneli słonecznych i urządzeń medycznych.

Projekt zmian przyjęty 7 grudnia 2021 trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego, który ma czas do marca 2022 roku do przeprowadzenia głosowania nad nadaniem przepisom nowego brzmienia.

Nowe prawo zacznie obowiązywać 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl