Zamknij

0,4 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym

Olga Papiernik
12.02.2018 10:33
0,4 mld euro nadwyżki w handlu zagranicznym
fot. chuttersnap on Unsplash

Nadwyżka w handlu zagranicznym w okresie styczeń-grudzień 2017 r. wyniosła 0,4 mld euro - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

obroty towarowe handlu
fot. Główny Urząd Statystyczny

Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 870,1 mld zł w eksporcie oraz 868,0 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,1 mld zł, podczas gdy w 2016 r. wyniosło 17,0 mld zł. W porównaniu z 2016 rokiem eksport wzrósł o 8,3%, a import o 10,4%.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,4% (w tym UE 79,7%), a w imporcie – 67,4% (w tym UE 60,1%), wobec odpowiednio 86,3% (w tym UE 79,8%) i 68,2% (w tym UE 61,2%) w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,9%, a w imporcie 8,1%, wobec odpowiednio 5,5% i 7,2% po dwunastu miesiącach 2016 r. Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 145,4 mld zł (minus 38,1 mld USD, minus 34,0 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 18,8 mld zł (minus 4,9 mld USD, minus 4,4 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 166,3 mld zł (43,4 mld USD, 38,8 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 172,3 mld zł (45,1 mld USD, 40,3 mld EUR).

tab 1 obroty towarowe
fot. Główny Urząd Statystyczny

Import według kraju wysyłki ogółem i według grup krajów

Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 660,0 mld zł, w tym z UE – 619,2 mld zł, wobec odpowiednio 605,9 mld zł, w tym z UE 570,2 mld zł w analogicznym okresie 2016 roku.

import
fot. Główny Urząd Statystyczny

PAP/OP