25 mln na rozwój Krajowego Programu Kosmicznego

19.12.2017 09:49

Polska Agencja Kosmiczna opracowała projekt Krajowego Programu Kosmicznego, który ma być narzędziem wykonawczym Polskiej Strategii Kosmicznej, będącej częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Budżet rozpisanych na 8 lat działań wyniesie 1 mld 429 mln zł - podała we wtorek PAK.

25 mln na rozwój  Krajowego Programu Kosmicznego fot. NASA on Unsplash

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

Jak poinformowała Polska Agencja Kosmiczna, we wtorek rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu.

"Projekty priorytetowe związane z rozwojem krajowych systemów satelitarnych oraz obszary i schematy wsparcia dla sektora prywatnego, jednostek naukowo-badawczych, administracji publicznej i organizacji pozarządowych składają się na projekt Krajowego Programu Kosmicznego (KPK) przygotowanego przez Polską Agencję Kosmiczną (PAK). Działania przewidziane w programie zostały rozpisane na 8 lat, a ich budżet ma wynieść 1 mld 429 mln zł" - napisano w komunikacie.

Dodano, że sektor kosmiczny "należy do obszarów najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie", a jego znaczenie dla gospodarki krajowej i europejskiej "stale rośnie", co znalazło odzwierciedlenie w założeniach Polskiej Strategii Kosmicznej.

-Rozwój krajowego przemysłu kosmicznego odbywa się obecnie przede wszystkim w ramach programów związanych z członkostwem Polski w międzynarodowych organizacjach, takich jak m.in.: ESA, EUMETSAT, EDA. - podkreślił pułkownik Piotr Suszyński, wiceprezes ds. Obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej. Dodał, że wdrożenie przez PAK Krajowego Programu Kosmicznego -przyspieszy realizację projektów związanych z integracją i rozwojem krajowej infrastruktury satelitarnej zabezpieczającej narodowe potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz zapewni -system efektywnego wsparcia doradczego, finansowego i edukacyjnego dla podmiotów tego sektora.

PAK przewidziała w ramach projektu KPK wsparcie np. rozwoju systemów satelitarnych, rozwoju technologii, a także integrację i rozwój infrastruktury m.in. na potrzeby centrum przetwarzania i udostępniania danych, wparcie dla administracji, edukacji, szkolnictwa wyższego (w tym system wsparcia dla uzdolnionej młodzieży, czy programy kształcenia z zakresu inżynierii kosmicznej i satelitarnej dla krajowych uczelni technicznych).

"Celem opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego jest budowa kompetencji umożliwiających zabezpieczenie potrzeb kraju w zakresie technologii satelitarnych oraz rozwój potencjału podmiotów tworzących polski sektor kosmiczny i ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym" - napisano.

Jak podkreślono, Krajowy Program Kosmiczny będzie programem sektorowym, finansowanym z wydzielonej części budżetu państwa, przyznanej bezpośrednio Polskiej Agencji Kosmicznej jako jednostce odpowiedzialnej za wdrożenie programu. "Założony przez PAK budżet działań realizowanych w trakcie pierwszych 8 lat funkcjonowania KPK wynosi 1,391 mld zł" - wskazano. Dodano, że "zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Rozwoju", w budżecie państwa na rok 2018 zaplanowano środki na realizację KPK "w wysokości 25 mln zł".

PAK poinformowała, że 19 grudnia br. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu KPK z udziałem podmiotów krajowego sektora kosmicznego - ekspertów, instytucji naukowych, organizacji sektorowych i przedstawicieli biznesu.

Polska Agencja Kosmiczna jest rządowym organem wykonawczym podlegającym premierowi. Została powołana na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 roku. Agencja uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych.

PAP/Magdalena Jarco/OP

Oceń