Zamknij

Faktura - jak ją wystawiać i jakie ma rodzaje? Wszystko, co musisz wiedzieć

21.01.2019
Aktualizacja: 30.11.2020 16:00
Mężczyzna wystawiający fakturę
fot. Shutterstock

Faktura potwierdza sprzedaż towaru albo usługi i najczęściej z tego powodu jest wystawiana. Ma różne rodzaje, ale jej wystawianie nie jest trudnym procesem - wystarczy poznać kilka ważnych zasad. O czym należy pamiętać podczas wystawiania faktury?

Dokonując jakiegoś zakupu, często jesteśmy pytani o to, czy życzymy sobie, żeby wystawiono fakturę. Niektóre osoby czują się zagubione i nie wiedzą, kiedy wystawia się faktury. Przede wszystkim nie jest to konieczne i obowiązkowe dla osób, które nie prowadzą firmy. Faktura jest dokumentem, potwierdzającym dokonania handlu towaru lub usługi i właściciele firm powinni się o nią zawsze upomnieć. Co jeszcze trzeba wiedzieć o fakturach?

Zobacz także:  Brutto i netto - na czym polegają różnice? 

Faktura – czym jest?

Faktura jest dokumentem, którego wystawianie zostało ściśle określone. Przy wystawianiu faktury, należy pamiętać o odpowiedniej chronologii i zasadach. Faktury trzeba gromadzić przez pięć lat od wystawienia dokumentu i upływu terminu jej płatności – dotyczy to również faktur elektronicznych, które mają taką samą moc prawną, jak jej tradycyjne wersje. Warto pamiętać, że faktury w każdej chwili może skontrolować urząd skarbowy, dlatego warto utrzymywać porządek w papierach.

Co musi się znaleźć w takiej fakturze?

 • Numer faktury,
 • data wystawienia,
 • dane kupującego i sprzedającego,
 • nazwa towaru/usługi,
 • ilość sprzedanego towaru/usługi,
 • stawka podatku VAT,
 • łączna kwota należności za zakup lub usługę,
 • cena towaru lub usługi bez kwoty podatku (to tak zwana cena jednostkowa netto).

Zobacz także: Najpierw pensje, potem ZUS i faktury. Tak rozliczają się firmy

Faktura pro forma

Czasem fakturę należy oznaczyć w specjalny sposób. Jednym z takich przykładów jest faktura pro formazapowiada ona fakturę VAT, która zostanie wystawiona w przyszłości. Taką fakturę wysyła się często jako element oferty. Ma ona poinformować o tym, jak będzie wyglądać ostateczna wersja faktury i z czego będzie się składać. Powinna także zawierać koszty transakcjiFakturę pro forma wysyła się jako formę wezwania do zapłaty.

Bardzo ważne - faktura pro forma nie nakłada żadnego obowiązku podatkowego i nie jest ona rejestrowana w ewidencji. Takiej faktury nie bierze się pod uwagę podczas rozliczeń, na jej podstawie nie można mieć żadnych roszczeń wobec odbiorcy. 

Nie ustanowiono żadnych przepisów, które regulowałyby termin wystawienia faktury pro forma, dlatego można ją przesłać kontrahentowi w wybranym przez siebie czasie. 

Zobacz także: Jak długo firmy czekają na pieniądze za fakturę

Faktura VAT

Faktura VAT dotyczy osób, będących płatnikami podatku VAT. Jej kryterium są obroty - powinny wynosić 200 000 złotych na rok. Fakturę VAT wystawia się w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Fakturę należy wystawić do piętnastego dnia następnego miesiąca po sprzedaży usługi lub towaru.

Ważne - niektóre firmy są zwolnione z tego podatku

Faktura uproszczona

Od pewnego czasu istnieje takie pojęcie jak faktura uproszczona. Czym jest i co oznacza dla przedsiębiorców?

Fakturę uproszczoną można wystawić w przypadku, gdy:

 • kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro),
 • faktura zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Nie można jednak wystawić takiej faktury, jeżeli prowadzimy sprzedaż wysyłkową lub handlujemy z podmiotami z innego kraju Unii Europejskiej. 

Jeżeli jednak macie możliwość wystawienia faktury uproszczonej, według ustawy powinna ona zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres,
 • miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Zobacz także:  Własny biznes ma wiele zalet, ale jak go założyć? Podpowiadamy

E – faktura

Faktury można wystawiać ręcznie, ale i elektronicznie. Ta druga opcja jest coraz bardziej popularna i bardzo wygodna. E-faktura powinna być przechowywana w formacie, w którym została przesłana. Ze sprzętem elektronicznym bywa różnie, dlatego warto zrobić sobie kopię zapasową faktury, na przykład zrzucić ją na inny dysk, płytę czy pendrive.

Najczęściej do wystawiania faktury elektronicznej używa się programów do wystawiania faktur. E-faktura może być wystawiona w dowolnym formacie elektronicznym, na przykład w dokumencie lub w formacie pdf. Bardzo ważne – osoba, która dokonała zakupu towaru lub usługi, powinna zostać poinformowana, że faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną oraz wyrazić na to zgodę. Od 2005 roku E-faktura ma taką samą moc prawną jak jej papierowa wersja. 

Wystawienie i przekazanie kupującemu faktury, nakłada na sprzedającego obowiązek odprowadzenia podatku. 

Zobacz także: B2B - co to jest i jakiej branży dotyczy? Wszystko, co musisz wiedzieć

Faktura korygująca

Faktura korygująca jest wystawiana wtedy, gdy osoba zdecyduje się na zwrot zakupionego wcześniej towaru, ale też w przypadku pomyłek i podania błędnej ceny. Fakturę korygującą wystawia się też w momencie wprowadzenia błędnych informacji. Bardzo ważne jest odpowiednie oznaczenie takiej faktury – powinna ona zawierać tytuł „korekta” lub „faktura korygująca”.

Faktura zaliczkowa

Czasami sprzedawca może wymagać przedpłaty lub zaliczki na dany towar. Na udokumentowanie takiego świadczenia została stworzona faktura zaliczkowa. Faktura zaliczkowa musi zostać wystawiona w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu zaliczki.

W jakich przypadkach nie wystawia się faktury zaliczkowej?

 • Dostaw wszelkiego rodzaju energii, np. cieplnej i elektrycznej,
 • usług telekomunikacyjnych,
 • usług związanych z dostarczaniem wody,
 • dzierżawy, leasingu, a nawet najmu,
 • usług świadczenia obsługi prawnej oraz biurowej.

Zobacz także:  Dotacje - komu się należą i jaki jest sposób ich przyznawania?