Zamknij

Założenie firmy w Niemczech [PORADNIK]

11.06.2019 17:34
Założenie firmy w Niemczech 2019. Składki. Jak założyć. Krok po kroku
fot. Zerbor/Shutterstock (ilustracyjne)

Praktycznie każdy Polak, po spełnieniu odpowiednich warunków, może zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą w Niemczech. Tłumaczymy krok po kroku jak założyć firmę u naszych zachodnich sąsiadów.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co trzeba wiedzieć przed założeniem firmy w Niemczech?

Polacy mają możliwość nie tylko podejmować pracę w Niemczech, ale również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą za Odrą.

Rynek niemiecki jest uwarunkowany innym prawem i warunkami niż ten w Polsce. Dlatego warto przed rozpoczęciem własnej firmy u naszych zachodnich sąsiadów mieć na uwadze następujące fakty:

 • Warto zastanowić się w jakim dokładnie charakterze ma to być działalność,
 • Sprawdzić czy dla prowadzenia danej działalności w Niemczech konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia (np. gastronomia) czy też posiadanie poświadczenia odpowiednich kwalifikacji zawodowych (część usług rzemieślniczych),
 • Zapoznać się z miejscowym prawem dotyczącym rejestrowania i prowadzenia firmy.

Zobacz także

Jakie rodzaje firm można założyć w Niemczech?

Polacy w Niemczech najczęściej prowadzą trzy rodzaje działalności gospodarczej.

Świadczenie usług w ramach tzw. kontyngentu - do usług objętych takim rodzajem firmy należą oprócz usług budowlanych i pokrewnych, usługi sprzątania budynków, inwentarza i środków transportu oraz dekoratorstwo wnętrz. 

Każda polska firma pragnąca świadczyć swoje usługi na rynku niemieckim musi uzyskać jeszcze w Polsce tzw. kontyngent. 

Po jego uzyskaniu przedsiębiorstwo występuje do niemieckiej Agencji ds. Zatrudnienia (Agentur für Arbeit) w Duisburgu (obsługuje wszystkie polskie firmy w Niemczech) z wnioskami o udzielenie zezwolenia na pracę dla wszystkich pracowników firmy przewidzianych do realizacji usług w Niemczech.

Każdy pracownik firmy polskiej skierowany do realizacji umowy o dzieło zawartej z niemieckim kontrahentem musi przed podjęciem pracy posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę, być zameldowany w Niemczech oraz być ubezpieczony. Załatwienie wszystkich tych formalności spoczywa na polskim pracodawcy (firmie zatrudniającej pracownika). Należy zaznaczyć, że firma kierująca pracownika do pracy w Niemczech jest tożsama z firmą zatrudniającą.

Zobacz także

Prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej - Przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej należy się upewnić i sprawdzić czy dla prowadzenia danej działalności w Niemczech konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia, koncesji czy też spełnienie innych wymagań:

 • posiadanie koncesji konieczne jest w: gastronomii, transporcie, handlu obwoźnym, ubezpieczeniach, ochronie, usługach dla osób niepełnosprawnych, handlu bronią, produkcji leków,
 • posiadanie dyplomu mistrzowskiego niezbędne jest w przypadku niektórych rodzajów rzemiosła (załącznik A – listy zawodów rzemieślniczych tzw. Handwerksordnung),
 • w przypadku osób wykonujących niektóre wolne zawody konieczne jest uznanie kwalifikacji zawodowych , i/lub spełnienie określonych warunków finansowych.

Poza zgłoszeniem działalności gospodarczej w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt) właściwym dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa, trzeba dopełnić formalności związanych z uzyskaniem numeru podatkowego (Steuernummer), rejestracji w branżowej kasie chorych, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. W przypadku usług rzemieślniczych trzeba dodatkowo zarejestrować się w izbie rzemieślniczej (Handwerkskammer).

Dla niemieckich urzędników szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad samodzielnej działalności gospodarczej, jeśli tak zamierzamy podjąć za Odrą. Co to oznacza samodzielne prowadzenie firmy?

 • Wykonywanie prac we własnym imieniu i na własny rachunek,
 • Brak zewnętrznego kierownictwa,
 • Dysponowanie własnym biurem, ewentualnie warsztatem w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz odpowiednim sprzętem i wyposażeniem (biurowym lub warsztatowym),
 • Korzystanie ze sprzętu lub narzędzi zleceniodawcy tylko na podstawie umowy użyczenia (w tym czasie z tego sprzętu nie może korzystać zleceniodawca).

Zobacz także

Świadczenie usług transgranicznych (w ramach oddelegowania) - to usługa świadczona przez podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce na terenie innego państwa.

Usługa powinna być wykonywana przejściowo i być czasowo ograniczona. Jednak usługa świadczona w innym państwie nie może bowiem przeważać nad działalnością prowadzoną w państwie rejestracji.

Kiedy w takim razie mamy do czynienia z usługą transgraniczną?

 • Prowadzimy zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą,
 • Posiadamy numer identyfikacyjny podatkowej NIP PL,
 • Uzyskamy zlecenie np. w Niemczech,
 • Legitymujemy się podpisaną umową z kontrahentem,
 • W przypadku oddelegowania do świadczenia usługi pracowników dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniem delegowanych (druk E 101),
 • Usługa musi być wykonywana na terytorium innego państwa,
 • Po zakończeniu zlecenia należy wystawić rachunek,
 • Po wykonaniu usługi - powrót do kraju,
 • Prowadzenie dalszej działalności w kraju.

W umowie o wykonanie zlecenia powinna się znaleźć bezwzględnie wysokość zapłaty dla wykonawcy usługi za całość prac. W żadnym razie nie powinno w niej być uzgodnienia dotyczącego wynagrodzenia pracowników delegowanych, wynagrodzenie to powinno być wypłacane przez firmę w kraju na podstawie umowy o pracę.

Wszyscy oddelegowani do wykonania usługi za granicą pracownicy firmy polskiej muszą być ubezpieczeni. Dokumentem poświadczającym ubezpieczenie jest druk E 101, wydawany przez właściwy dla siedziby pracodawcy oddział ZUS.

Zobacz także

Podsumowując - w Niemczech można prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej:

 • Działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwo jednoosobowe,
 • Oddział,
 • Filia, przedstawicielstwo,
 • Spółka cywilna,
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Spółka jawna,
 • Spółka komandytowa,
 • Spółka akcyjna.

Ile kosztuje założenie firmy w Niemczech?

Za dokonanie rejestracji działalności gospodarczej do urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt) należy uiścić opłatę 20 euro. Podczas składania dokumentacji trzeba również posiadać ubezpieczenie zdrowotne. 

To od przyszłego przedsiębiorcy zależy, czy wybierze firmę z sektora publicznego czy prywatnego. W przypadku rozliczenia z działalności można liczyć na znacznie lepsze warunki niż w Polsce.

Kwota wolna od podatku w Niemczech w 2019 roku wynosiła 9 tys. euro. W przeliczeniu na polską walutę to ponad 38 tys. zł. Dla porównania - kwota wolna od podatku nad Wisłą to 8 tys. zł. 

W Niemczech obowiązują trzy podstawowe progi podatkowe: 15 (powyżej 8 354 euro dochodu), 42 (powyżej 52 882 euro dochodu) i 45 proc. (powyżej 250 731 euro dochodu). 

Zobacz także

RadioZET.pl/germany.trade.gov.pl/ekantor.pl