Zamknij

Jak założyć działalność gospodarczą przez internet? [PORADNIK]

Piotr Drabik
20.05.2019 19:03
Założenie działalności gospodarczej przez internet. Krok po korku. Wniosek online
fot. GaudiLab/Shutterstock (ilustracyjne)

Działalność gospodarczą można założyć nie tylko w urzędzie, ale również przez internet. Bezpłatna usługa pozwala na uniknięcie zbędnej biurokracji i przyspiesza założenie firmy. Tłumaczymy krok po kroku, jak założyć działalność gospodarczą online.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Co warto wiedzieć przed założeniem firmy?

Przed złożeniem wniosku o rozpoczęciu działalności gospodarczej warto rozważyć następujące punkty:

Zobacz także

 • Dla oszacowania kosztów i zysków działalności warto opracować biznesplan. Powinien on zawierać m.in. charakterystykę inwestycji, analizę rynku czy strategię działania,
 • Warto skorzystać z doradztwa finansowego. W przypadku bezrobotnych pomocny może okazać się urząd pracy, który przyznaje bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności,
 • Należy wybrać odpowiednią formę działalności – jednoosobową lub spółki (cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej). Od tego wyboru zależy m.in. wysokość odprowadzanych podatków czy składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • Do prowadzenia własnej działalności nie jest konieczne zakładanie nowej firmy – można skorzystać z franczyzy lub działalności agencyjnej.
 • Nie zawsze trzeba zakładać działalność gospodarczą. Jeśli wykonujesz drobną działalność, a twoje przychody nie przekroczą 50 proc. płacy minimalnej (w 2019 roku wynosi ten współczynnik 1125 zł brutto), możesz prowadzić tzw. działalność nierejestrowaną i nie zgłaszać jej do urzędu,
 • Istnieje kilka form opodatkowania dla przedsiębiorców. Warto wybrać taką, która pozwoli zapłacić jak najniższe podatki, ale nie można dowolnie zmieniać formy opodatkowania. Przy zakładaniu, oprócz wskazania formy opodatkowania, określisz również sposób płacenia zaliczek na podatek (miesięcznie albo kwartalnie). Od wyboru opodatkowania będzie również zależeć rodzaj księgowości twojej firmy,
 • We wniosku o założenie firmy trzeba wpisać konkretną datę rozpoczęcia działalności (może być ona późniejsza niż dzień, w którym składasz wniosek). Zarejestruj firmę wtedy, gdy będziesz miał odpowiednie środki na jej prowadzenie, wyposażone biuro i plan działalności twojej firmy. Pamiętaj, że wraz z założeniem firmy przejmujesz obowiązki przedsiębiorcy dotyczące m.in. opłacania składek ZUS,
 • Każda działalność gospodarcza i firma musi mieć swoją nazwę. Powinna być ona prosta i łatwa do zapamiętania,
 • Przy założeniu firmy trzeba podać numer konta – może ono być istniejące lub nowe, założone specjalnie dla nowej działalności.

Zobacz także

Jak założyć działalność gospodarczą przez internet?

Aby zarejestrować działalność gospodarczą online, można posłużyć się bankowością internetową, profilem zaufanym (bezpłatne narzędzie potwierdzającym tożsamość obywatela w elektronicznej administracji) lub podpisem elektronicznym (narzędzie komercyjne).

Do założenia firmy konieczny jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Działalność gospodarczą online można założyć w następujących krokach:

 • Wejdź na stronę firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl,
 • Załóż swoje konto. Twoje dane z konta zostaną automatycznie zaciągnięte do wniosku,
 • Wypełnij wniosek elektroniczny. Możesz skorzystać z dostępnego na stronie przewodnika krok po kroku oraz pytań pomocniczych, które ułatwią wypełnienie każdego pola,
 • Podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego,
 • Wyślij wniosek,
 • Dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do CEIDG na twój adres e-mail.

Informacje, które zostaną umieszczone we wniosku o wpis do CEIDG we wniosku, zostaną przekazane również do ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zobacz także

Do jednego dnia roboczego od złożenia wniosku dane nowej firmy zostaną wpisane do CEIDG. Od momentu wpisania możesz rozpocząć swoją działalność. Z kolei do trzech dni roboczych od wpisania do CEIDG — dane firmy będą widoczne na stronie CEIDG.

Nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi rejestrować się w CEIDG. Ten obowiązek nie dotyczy:

 • rolników, którzy chcą prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
 • rolników, którzy chcą chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków),
 • rolników, którzy chcą prowadzić działalność, która polega na produkcji wina — jeśli twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Zobacz także

Jak wypełnić formularz CEIDG-1?

Aby zarejestrować działalność gospodarczą przez internet trzeba wypełnić wniosek CEIDG-1. Składa się on z rubryk:

 • 01. Rodzaj wniosku - tutaj należy wpisać "Wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy",
 • 02.3 Wniosek złożony przez: przedsiębiorcę,
 • 03. Dane osobowe przedsiębiorcy,
 • 04. Adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • 05. Adres elektroniczny - w przypadku posiadania skrzynki ePUAP,
 • 06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy: przewidywana liczba pracowników, rodzaj działalności według PKD,
 • 07. Nazwa skrócona na potrzeby np. ZUS,
 • 08. Data rozpoczęcia działalności - musi być późniejsza, niż dzień złożenia wniosku,
 • 09. Dane do kontaktu - ich podanie jest dobrowolne,
 • 10. Dane związane z działalnością gospodarczą - adres do doręczeń i stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • 11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • 12. Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu - data rozpoczęcia odprowadzania składek do ZUS,
 • 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych - wpisanie wybranego urzędu skarbowego zgodnego z adresem zamieszkania przedsiębiorcy,
 • 18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie - tutaj wpisuje się rodzaj opodatkowania. Większość wybiera "na zasadach ogólnych".
 • 19. Forma wpłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego,
 • 20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej - księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, inne ewidencje lub brak prowadzenia,
 • 22. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy,
 • 23. Prowadzę zakład pracy chronionej - przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • 25. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych - tak lub nie,
 • 26. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
 • 27. Dane identyfikacyjne rachunku bankowego wnioskodawcy - numer rachunku bankowego osobistego lub specjalnego na potrzeby firmy,
 • 28. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach,
 • 29. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw - w przypadku wpisu do CEIGD dokonywanego przez inną osobę w naszym imieniu z pełnomocnictwem.

Zobacz także

RadioZET.pl/obywatel.gov.pl/mala-firma.pl/PTD