Zagraniczne firmy chcą inwestować w Polsce

Olga Papiernik
09.01.2018 14:22
Zagraniczne firmy chcą inwestować w Polsce
fot. Serhii Pererva on Unsplash

Decyzję o ponownym zainwestowaniu w Polsce podjęłoby 92% zagranicznych firm, wynika z 11. edycji badania "Klimat inwestycyjny w Polsce" przeprowadzonego przez Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) przy wsparciu HSBC i Grant Thornton. Odesetek zadowolonych inwestorów zagranicznych spadł wobec poprzedniej edycji badania o 0,6 pkt proc. i wyniósł 98%.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

- Rok 2017 był dla inwestorów zagranicznych był bardzo dobrym rokiem - i wyniki PAIH są rekordowe. Dlatego też, patrzymy na 2018 rok z dużym optymizmem i pracujemy nad tym, by projektów inwestycyjnych było nie tylko więcej, ale również koncentrujemy się na tym, by odznaczały się wyższym nasyceniem technologicznym - powiedział wiceprezes PAIH Krzysztof Senger podczas konferencji prasowej.

Ogólna ocena klimatu inwestycyjnego w Polsce w 2017 roku wyniosła 3,7 pkt (w skali od 1 do 5) wobec 3,72 pkt rok temu, przy czym zeszłoroczny wynik był najwyższym w historii badania.

W ramach odpowiedzi na pytanie o ogólną ocenę Polski jako miejsca do prowadzenia biznesu przeważyły odpowiedzi pozytywne - 54% wskazań z oceną dobrą, bardzo dobrą - 12% wskazań, średnią - 30% wskazań.

- Klimat inwestycyjny w Polsce oceniany przez inwestorów to również ocena bardzo dobra dla naszych przedsiębiorstw - poziom rozwoju i jakość usług polskich przedsiębiorstw jest bardzo dobrze oceniana - co jest jednym z kluczowych wniosków płynach z raportu - podkreślił Senger.

Z badania wynika, że wśród inwestorów zagranicznych chcących dalej rozwijać swój biznes w Polsce w 2018 roku 70% z nich spodziewa się wzrostu przychodów, 56% zamierza zwiększyć liczbę pracowników, natomiast 48% planuje powiększyć nakłady inwestycyjne.

Najlepiej oceniają Polskę inwestorzy z Francji, przyznając Polsce 4,1 pkt na 5 możliwych, następnie Niemcy, Japonia i Szwecja - przyznając po 3,8 pkt.

Zdaniem respondentów badania, największym atutem Polski lokalizacji biznesu jest stabilność ekonomiczna oceniona na średnio 4,01 pkt, wielkość rynku wewnętrznego - 3,94 pkt oraz dostępność materiałów i komponentów - 3,89 pkt. Najsłabszą ocenę otrzymały jakość stałość i przewidywalność prawa - 2,75 pkt na 5 możliwych oraz efektywność sądownictwa gospodarczego - 2,84 pkt, a także formalności związane z podatkami - 2,91 pkt.

- Inwestorzy, z którymi pracujemy dłużej ok. 2-3 lata, zauważają, że poprawę legislacji w Polsce i dłuższej perspektywy oceniają zasady legislacyjne jako stabilizujące się - ocenił Senger.

W kwestii budowania polskiego klimatu inwestycyjnego partner zarządzający Grant Thornton Przemysław Polaczek zaznaczył, że "coraz lepiej należy adresować projekty inwestycyjne, tj. do konkretnych branż i instytucji. - Wymaga to budowania długofalowej strategii promocji. Powinniśmy mieć ambicje by podejmować wyrównaną walkę z krajami rozwiniętymi - wskazał. 

Raport "Klimat inwestycyjny w Polsce" został opracowany na podstawie badań ankietowych prowadzonych wśród działających na te­renie Polski firm z zagranicznym kapitałem w dniach 7-30 listopada 2017 r. Wzięło w niej udział 76 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym prowadzących działalność na terenie Polski.

Badanie przeprowadzone zostało metodą ankiet elektronicznych oraz wywiadów indywidualnych. Dane zbierane były przez PAIH, natomiast w analizę wyników i opracowanie raportu zaangażowani byli wszyscy trzej partnerzy badania. Wsparcia przy rekrutacji respondentów udzieliły m.in. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) oraz Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

ISBnews/OP