Aż 77 możliwości, aby pozyskać pieniądze z unii; minimalne dofinansowanie to 5 mln zł

Olga Papiernik
05.06.2018 15:22
pieniadze euro i polskie
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

W czerwcu można uzyskać wsparcie z funduszy europejskich w ramach 77 nowych możliwości; przykładowo konsorcja mogą pozyskać do 10 mln zł na badania i rozwój, a firmy na ekspansję zagraniczną - do 200 tys. euro - podał we wtorek resort inwestycji i rozwoju.

Przedsiębiorcy i konsorcja firm mogą wziąć udział w konkursie na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe z tzw. szybkiej ścieżki w konkursie z Programu Inteligentny Rozwój, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - wskazano.

"Minimalne dofinansowanie, jakie można otrzymać, to 5 mln zł (sam przedsiębiorca) lub 10 mln zł (konsorcja)" - czytamy. Dodano, że projekt musi obejmować "eksperymentalne prace rozwojowe".

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O grant mogą się też ubiegać firmy w ramach konkursu "Polskie Mosty Technologiczne" dot. rynków Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Projekt zakłada m.in. wsparcie w ekspansji na wybranym rynku. Tzw. pomoc de minimis nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro, a w przypadku sektora transportu drogowego towarów - 100 tys. euro.

Jak dodano, grant można przeznaczyć m.in. na usługi eksperckie na potrzeby budowania strategii ekspansji oraz "oceny merytorycznej przygotowywanych planów ekspansji".

Z kolei mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, należące do tzw. ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, mogą brać udział w konkursie na wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług. Dotacja, jak wyjaśnił resort, może posłużyć na zakup praw patentowych, know-how czy na wydatki inwestycyjne.

Według MIiR trwają też konkursy dotyczące energetyki z obszaru efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. "Skierowane są do przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów świadczących usługi publiczne oraz ich jednostek organizacyjnych" - czytamy. Dofinansowaniu podlega m.in. przebudowa systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, czy budowa przyłączy i podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej.

Jak podkreślił resort, łącznie z projektami pomocy, które rozpoczęły się wcześniej, "to aż 211 konkursów, w tym: 52 z programów ogólnopolskich, 139 z programów regionalnych i 20 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej".

PAP/Magdalena Jarco/OP