Zamknij

NIK alarmuje: firmy rodzinne wciąż napotykają na wiele barier prawnych [WIDEO]

Piotr Drabik
02.01.2019 15:54
Raport NIK o firmach rodzinnych. Przez bariery prawne nie mogą się swobodnie rozwijać
fot. Fahkamram/Shutterstock (ilustracyjne)

W najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że firmy rodzinne wciąż napotykają na bariery prawne, które nie pozwalają im swobodnie się rozwijać. Część wprowadzonych udogodnień nie jest przez nie wykorzystywana. NIK apeluje o przyspieszenie prac nad nową Ordynacją podatkową. 

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Firmy rodzinne były tematem najnowszego raportu NIK. Przypomniano w nim, że dla ułatwienia zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej oraz likwidacji barier prawnych przyjęto kilka ustaw. Wśród nich m.in. Pakiet 100 zmian dla firm oraz Konstytucji dla Biznesu, przygotowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Z kolei minister finansów koncentrował swoje prace w głównej mierze na przygotowaniu zmian przepisów Ordynacji podatkowej.

"W ocenie NIK wprowadzone zmiany legislacyjne nie przyczyniają się w pełni do skutecznej likwidacji barier w rozwoju firm rodzinnych, a wprowadzone regulacje, jakkolwiek potrzebne, mogą nie dotyczyć obszarów i zagadnień najbardziej oczekiwanych przez przedsiębiorców" - stwierdzono w raporcie.

Zobacz także

Właściciele firm rodzinnych pełni obaw

Izba zauważyła, że doświadczenia wielu krajów Europy pokazują potrzebę udogodnień prawnych adresowanych do takich firm, ze względu na ich znaczenie społeczne oraz wkład w tworzenie PKB.

"Przeprowadzone przez NIK anonimowe badanie ankietowe wśród 101 przedsiębiorców rodzinnych wykazało, że zdaniem 78 proc. celowe jest wprowadzenie takich rozwiązań" - podano w raporcie.

Podkreślono jednocześnie, że opinie dotyczące już wprowadzonych regulacji "nie napawają optymizmem".

"Według 73 proc. przedsiębiorców, od 2017 roku warunki prowadzenia firm rodzinnych nie uległy poprawie, przeciwną opinię wyraziło 9 proc. przedsiębiorców, natomiast 18 proc. nie miało zdania na ten temat. Jednocześnie 37 proc. przedsiębiorców uważa, że w ostatnim czasie wprowadzono rozwiązania wręcz utrudniające prowadzenie działalności w firmach rodzinnych, przeciwnego zdania było 63 proc. przedsiębiorców" - wskazano.

Zobacz także

Gdzie są największe bariery dla firm rodzinnych?

W opinii ankietowanych firm rodzinnych do największych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej zaliczają się: w obszarze uwarunkowań prawnych - złożoność przepisów podatkowych lub brak ich dodatkowej interpretacji, a także częstotliwość ich zmian, w zakresie procedur administracyjnych - okres oczekiwania na wydanie interpretacji, w tym podatkowych, natomiast w zakresie uwarunkowań organizacyjnych lub finansowych - przede wszystkim koszty zatrudnienia i niedobór wykwalifikowanych pracowników.

W raporcie zauważono, że w polskim systemie prawnym nie zdefiniowano pojęcia firma rodzinna. Wśród wniosków NIK uwzględniono rozważenie przez ministra przedsiębiorczości i technologii wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji takiego pojęcia.

Jednocześnie NIK zawnioskował do tego samego ministra o dokonanie oceny skuteczności wprowadzonych ułatwień dla przedsiębiorców w ramach Pakietu 100 zmian dla firm oraz Konstytucji Biznesu i ewentualne wprowadzenie niezbędnych zmian. Izba zawnioskowała też o przyśpieszenie przez ministra finansów prac nad przygotowaniem projektu nowej Ordynacji podatkowej.

Zobacz także

Największe bariery dla firm rodzinnych
fot.

NIK

RadioZET.pl/PAP/PTD