Zamknij

Ofiary mobbingu nie są chronione przez przepisy RODO

Piotr Drabik
07.02.2019 10:29
Ofiary mobbingu nie są chronieni przez przepisy RODO
fot. Stock-Asso/Shutterstock (ilustracyjne)

Przepisy w sprawie RODO zagrożeniem dla ofiar mobbingu. Jak podał dziennik „Rzeczpospolita”, pracodawca musi ujawnić sprawcy nękania informację o tym, że prowadzi postępowanie w jego sprawie, i kto na niego donosi. Firmy w obawie przed wysokimi karami przekazują te informacje.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Mobbing, czyli nękanie i stosowanie różnych form przemocy psychicznej w miejscu pracy, to powszechne zjawisko w polskich firmach. Tylko w 2017 roku przed sądami toczyło się 2,5 tysiąca spraw o dyskryminację i mobbing.

Ofiarom nękania nie pomagają unijne przepisy o ochronie danych osobowych RODO.

Jak podała „Rzeczpospolita”, zgodnie z art. 14 rozporządzenia w ciągu miesiąca należy poinformować każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z podaniem celu ich przetwarzania i ich źródle, jeśli te informacje pochodzą od osoby trzeciej.

Zobacz także

W rezultacie przepisy obowiązujące od maja ubiegłego roku nakładają obowiązek poinformowania mobbera o prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu. Dodatkowo może on dowiedzieć się o osobie, która na niego doniosła. Wiele firm udziela tych informacji w obawie przed groźbą wysokich kar finansowych zapisanych w RODO. 

Jak podkreśla „Rzeczpospolita”, naraża to ofiary mobbingu na dalsze szykany, a mobberowi daje możliwość zastraszania świadków zeznających przeciwko niemu. Co więcej, nie ma obowiązku informowania nękanej osoby o rezultatach postępowania.   

Ministerstwo Cyfryzacji zadeklarowało, że przyjrzy się problemowi. 

Zobacz także

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PTD