Zamknij

Mali przedsiębiorcy mają apetyt na rynek Stanów Zjednoczonych

Olga Papiernik
07.08.2018 13:01
usa
fot. Michael Discenza on Unsplash

Mikroprzedsiębiorcy najbardziej zainteresowani są wejściem na rynek Stanów Zjednoczonych - poinformował we wtorek wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger, podsumowując wyniki programu Polskie Mosty Technologiczne, który ma wspierać firmy w ekspansji zagranicznej.

W pierwszym naborze do projektu Polskie Mosty Technologiczne wpłynęło 70 wniosków na łączną kwotę grantów 13,9 mln zł. Pilotażowy nabór trwał od 21 maja do 31 lipca.

Senger wyjaśnia, że spośród trzech rynków: USA, Kanady i Meksyku, wnioskodawcy mogli wybrać jeden, dwa lub wszystkie. - Jak mogliśmy się spodziewać, większość aplikacji dotyczyła ekspansji do Stanów Zjednoczonych - informuje Krzysztof Senger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która realizuje projekt. Dodał, że aż 49 proc. wniosków złożyli mikroprzedsiębiory. - Traktujemy to, jako sygnał, że najmniejsze podmioty są dojrzałe w podejściu do robienia biznesu i rozumieją, ile mogą wygrać za granicą - mówi wiceprezes PAIH. Podkreślił, że rolą agencji jest wykorzystanie ich potencjału.

Stawką w programie jest grant w wysokości 200 tys. zł, który można wykorzystać m.in na opracowanie i weryfikację strategii wejścia na międzynarodowe rynki. - Przedsiębiorcy zakwalifikowani w pierwszym naborze skorzystają z wiedzy i kontaktów biznesowych naszych ekspertów w biurach w USA, Toronto i Mexico City - mówi Senger.

Jak zaznaczył, NAFTA (ang. North American Free Trade Agreement, Północnoamerykański obszar wolnego handlu) to największy na świecie obszar wolnego handlu, zamieszkały przez ponad 360 mln konsumentów. Dodał, że zeszłej jesieni weszło w życie porozumienie liberalizujące handel Unii Europejskiej z Kanadą, co jeszcze bardziej zwiększa potencjał tego ogromnego i chłonnego rynku. - CETA to jedna z najważniejszych umów handlowych zawartych przez UE w ostatnich latach, wiele barier pozataryfowych zostało złagodzonych - mówi wiceprezes PAIH. Jak mówił, że polskie biuro w Toronto wie jak pomóc polskim firmom, czego przykładem jest choćby producent płytek ceramicznych Paradyż.

Eksperci programu PMT sprawdzą teraz wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Dodatkowe punkty otrzymają firmy, których działalność wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Jak powiedział Senger, większość wniosków zawiera takie informacje, a najwięcej wskazań padło na: zdrowe społeczeństwo, innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, (czyli przede wszystkim meblarstwo), inteligentne sieci i technologie informacyjno - komunikacyjne oraz geoinformacyjne.

Wiceszef PAIH przypomniał, że PMT składa się z etapu krajowego i zagranicznego. Nabór pilotażowy poprzedziło seminarium przygotowawcze dla firm. - Po ocenie wniosków przyjdzie kolej na warsztaty tworzenia „szytej na miarę” strategii. Przedsiębiorców będą wspierali w tym krajowi i zagraniczni eksperci  - mówił. Ocenił, że finalnie w pierwszej, północnoamerykańskiej części programu, udział weźmie maksymalnie 50 firm.

PMT będzie realizowany do 2023 r. 6 września odbędzie się seminarium informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją do Chin, Japonii i Wietnamu, a jeszcze w tym samym miesiącu - nabór na wymienione rynki.

PAP/Ewa Wesołowska/OP