Zamknij

Coraz więcej firm w Polsce upada i restrukturyzuje się; wzrost o ponad 20%

Olga Papiernik
05.10.2018 14:38
załamany biznesmen
fot. east news

Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wzrośnie o 20,2% w tym roku i o 9,3% w przyszłym roku (po wzroście o 16,4% r/r w ub.r.), prognozuje Coface. W całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (14 państw, w tym Rosja) oczekiwany jest wzrost odpowiednio o 10,4% i 15,9% (po wzroście o 6,4% r/r w ub.r.).

Upadłość konsumencka i restrukturyzacja

- W latach 2018 i 2019 przewidujemy dalszy wzrost liczby niewypłacalności w regionie. Potwierdza to zmianę cyklu gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej - powiedział CEO Coface w Europie Środkowo-Wschodniej Declan Daly.

- W 2018 r. średnia liczba niewypłacalności wzrośnie o 10,4% i więcej krajów odnotuje wzrost liczby postępowań upadłościowych. Przewiduje się, że w Polsce nastąpi wzrost liczby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych o 20,2%. Natomiast Serbia i Słowacja odnotują spadek liczby upadłości. Osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego przyczyni się do wzrostu średniej liczby upadłości w Europie Środkowo-Wschodniej o 15,9% w 2019 r. - dodał Daly.

Region Europy Środkowo-Wschodniej cieszył się w ostatnich latach ożywieniem aktywności gospodarczej, ocenia Coface. Było to szczególnie wyraźne w 2017 r., kiedy średnia wartość wzrostu PKB w regionie zwiększyła się do 4,5%, co było najwyższą wartością od 2008 r. Konsumpcja gospodarstw domowych oraz wzmożone nakłady inwestycyjne w środki trwałe znacząco przyczyniły się do tego wzrostu. Korzystne warunki gospodarcze w 2017 r. nie wystarczyły jednak, aby poprawić stan płynności spółek.

- Całkowita liczba niewypłacalności wzrosła w 2017 r. o 6,4%, co oznacza odwrócenie trendu z poprzednich lat, czyli spadku w 2016 r. o 6%, poprzedzonego spadkiem o 14% w 2015 r. Kolejną zmianą jest fakt, że w 2017 r. wzrost liczby niewypłacalności firm dotknął więcej krajów. W owym roku dziewięć państw odnotowało większą liczbę niewypłacalności (Chorwacja, Estonia, Węgry, Litwa, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia i Słowenia), a jedynie pięć państw odnotowało spadek (Bułgaria, Czechy, Łotwa, Słowacja i Ukraina) - wskazano w komunikacie.

Rozbicie regionalne ukazuje dużą różnorodność dynamiki w poszczególnych krajach - od spadku liczby niewypłacalności o 27,1% na Słowacji oraz o 26% w Czechach, przez niewielki wzrost o 2,4% w Estonii oraz o 2,5% w Rumuni, po gwałtowny wzrost o 40,1% w Chorwacji. W wielu państwach wystąpiły podobne przyczyny pogorszenia się płynności przedsiębiorstw, które doprowadziło do upadłości niektórych firm, zauważyło Coface.

- Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz silny popyt stymulowały przedsiębiorstwa do zwiększania mocy produkcyjnych - wyjaśnił Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Co więcej, sprzyjające okresy w gospodarce sprowokowały powstanie nowych przedsiębiorstw, pomimo ogromnej konkurencji w wielu branżach. Spółki często doświadczały wzrostu obrotów, ale spadku zysków. Zyski zaś były ograniczone rosnącymi kosztami, w tym wzrostem płac i wyższymi kosztami nakładów - co potwierdza szybki wzrost wskaźników cen producentów - dodał.

Ponadto trudności w obsadzeniu wakatów stały się ogromną przeszkodą dla działalności i potencjalnego rozwoju przedsiębiorstw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podkreśla Coface. Według badań koniunktury Eurostatu, coraz więcej przedsiębiorstw zgłasza ten właśnie czynnik jako barierę działalności, aniżeli niepewność związaną z popytem na ich produkty czy usługi. Można zatem uznać, że ożywienie gospodarcze nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na płynność przedsiębiorstw w regionie, podsumowano w materiale.

ISBnews/OP