Zamknij

Jakie polskie firmy mają najwyższy wskaźnik sukcesu

Olga Papiernik
23.11.2018 11:56
wieżowce
fot. Photo by Kyle Sudu on Unsplash

W latach 2015-2017 złożono 4 128 wniosków do szybkiej ścieżki dla sektora MŚP, dotyczącej pozyskiwania środków UE z przeznaczeniem na badania i rozwój. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 22% wniosków. Średnia wysokość przyznanego wsparcia wyniosła 3,8 mln zł, natomiast przedsiębiorcy wnioskowali średnio o 5,5 mln zł dofinansowania. W sektorze dużych przedsiębiorstw złożono 344 wnioski, a wskaźnik sukcesu wyniósł ok. 35%. Między średnią a wnioskowaną kwotą wsparcia była niewielka różnica – 0,3 mln zł.

- Zbadaliśmy wskaźnik sukcesu polskich firm startujących w konkursach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Co pozytywne, w przypadku szybkiej ścieżki wskaźnik ten z roku na rok rośnie, czyli firmy skuteczniej aplikują o środki unijne - mówi  Łukasz Kościjańczuk, starszy menedżer w CRIDO. - Zdecydowanie lepiej w pozyskiwaniu dotacji radzą sobie firmy duże. Jest to pochodną zdolności organizacyjnych, a to właśnie duże firmy mają lepiej zorganizowane zespoły zajmujące się pozyskiwaniem pieniędzy na B+R.

W najnowszym raporcie CRIDO „Wsparcie projektów B+R. Analiza wyników konkursów dla przedsiębiorców 2015-2017” eksperci ds. dotacji na innowacje podsumowali najważniejsze programy, z których można uzyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. szybka ścieżka) oraz Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

W latach 2015-2017 w ramach tych dwóch programów złożono 5190 wniosków, wsparcie otrzymało 1410 projektów. Pozyskane dotacje stanowią 58% z 6,5 mld zł środków dostępnych w ramach szybkiej ścieżki oraz 40% z 4 mld zł środków przeznaczonych na programy sektorowe. Umowy o dofinansowanie podpisano na nieco mniej środków tj. na 53% budżetu szybkiej ścieżki oraz na 36% budżetu na programy sektorowe. Do końca 2020 r. do rozdysponowania pozostaje jeszcze 4,5 mld zł.

W analizowanym okresie największy grant w ramach Szybkiej ścieżki dla MŚP otrzymała firma Polski Bazalt SA, wsparcie wyniosło 46 mln zł. Wśród dużych przedsiębiorstw największy grant, w wysokości 56 mln PLN, przyznano Zakładom Farmaceutycznym POLPHARMA SA.

 Oto link do raportu https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/raport-wsparcie-dzialalnosci-br-analiza-wynikow-konkursow-dla-przedsiebiorcow-2015-2017/

MarketNews24/OP