Zamknij

Firmy będą planować więcej nowych inwestycji niż rok temu

Olga Papiernik
07.05.2018 11:14
warszawa
fot. Arkadiusz Ziolek/ East News

Nowe inwestycje w drugim kwartale br. zamierza rozpocząć 23,6% badanych firm roku, tj. więcej o 0,7 pkt proc. kw/kw i o 1,5 pkt proc. więcej niż rok temu, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Optymizm badanych inwestorów na I półrocze 2018 r. jest wyższy niż w 2017 r., głównie dzięki poprawie perspektyw sektora publicznego. Stopniowo rośnie udział przedsiębiorstw planujących rozpocząć nowe inwestycje (23,6%, wzrost o 0,7 pkt proc. kw/kw i o 1,5 pkt proc. r/r). Korzystnie kształtują się również wskaźniki mierzące skalę rozpoczynanych inwestycji. Na wysokim poziomie utrzymują się roczne prognozy zmian wielkości nakładów inwestycyjnych. Poprawie uległy prognozy zmian wielkości nakładów w planach o horyzoncie kwartalnym. Przełożyło się to na poprawę wskaźnika optymizmu inwestorów, uwzględniającego syntetycznie wskazania wszystkich monitorowanych kwartalnie wskaźników aktywności (jest to wskaźnik najsilniej skorelowany z dynamiką inwestycji w sektorze przedsiębiorstw), jednak część tego wzrostu ma charakter sezonowy, bowiem wskaźnik odsezonowany sugeruje możliwość lekkiego osłabienie nastrojów inwestorów w II kw. br." - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

Więcej nowych inwestycji

Bank centralny zaznaczył, że wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych. Wskazuje na to wyraźne ożywienie wszystkich ocen planowanych inwestycji w przedsiębiorstwach z sekcji o znaczącym wykorzystaniu funduszy unijnych. W pozostałych sekcjach, w których środki unijne mają mniejsze znaczenie, prognozy inwestycji są wprawdzie dobre, natomiast nie obserwowane są sygnały wskazujące na wyraźne przyspieszenie inwestycji.

"Przedsiębiorstwa planujące inwestycje, zwłaszcza związane z rozbudową zdolności produkcyjnych, zgłaszają także większy popyt na pracę i najsilniej odczuwają braki kadrowe. Dane NBP wskazują, że brak pracowników jest częstszym problemem wśród inwestujących przedsiębiorstw (aktywność inwestycyjna firm zgłaszających wakaty jest wyższa). Szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw realizujących inwestycje w rozbudowę potencjału produkcyjnego, gdzie równolegle z ekspansją planowane jest dodatkowe zatrudnienie" - czytamy dalej.

Według NBP, pozostałe przedsiębiorstwa, zarówno prowadzące inwestycje nie związane z rozbudową majątku produkcyjnego, jak i nieinwestujące, zgłaszają niższe plany wzrostu zatrudnienia. Przedsiębiorstwa zwiększające potencjał produkcyjny zarówno silniej odczuwają braki kadrowe, jak i bardziej zwiększają płace w stosunku do reszty badanych przedsiębiorstw. Mają ku temu większe możliwości, ze względu na wyraźnie lepszą sytuację ekonomiczną, korzystniejsze oczekiwania popytowe i dynamiczniej rosnącą produkcję. Częściej korzystają też z poprawy koniunktury zagranicznej (70% tych firm to eksporterzy).

W I połowie marca 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2716 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

ISBnews/OP