Zamknij

Działalność gospodarcza na emeryturze. Tłumaczymy krok po kroku [PORADNIK]

Piotr Drabik
23.05.2019 15:07
Działalność gospodarcza na emeryturze 2019. Jakie składki. Poradnik
fot. Menzl Guenter/Shutterstock (ilustracyjne)

Po przejściu na emeryturę, nie trzeba rezygnować z własnej działalności gospodarczej lub z planów założenia nowej firmy. Tłumaczymy krok po kroku, jak można założyć własną działalność pobierając świadczenie z ZUS.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Przejście na emeryturę (obecnie w Polsce próg dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat) automatycznie powoduje zerwanie umowy o pracę, ale nie wstrzymuje prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to również założenia firmy po przejściu na emeryturę.

Co ważne - prowadzenie własnego biznesu nie odbiera świadczenia emerytalnego i nie wstrzymuje jego terminowej wypłaty.

Zobacz także

Jak założyć działalność gospodarczą na emeryturze?

W przypadku jednoosobowej własnej działalności gospodarczej emeryt musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - podobnie jak inni przedsiębiorcy.

Po otworzeniu własnej działalności gospodarczej emeryt lub emerytka muszą zgłosić się jako płatnicy składek i wypełnić druk druk ZUS ZFA. Muszą również pamięć o zgłoszeniu siebie do ubezpieczeń (druk ZUS ZUA - gdy wybiorą dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe, lub druk ZUS ZZA, gdy zdecydują się tylko na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne).

Emeryci rozliczają się z uzyskanego dochodu za pomocą rozliczenia PIT-36 (łącznie z dochodami z tytułu emerytury). Z kolei osoby, które wybrały liniową formę opodatkowania, rozliczają przychody z działalności gospodarczej oddzielnie za pomocą formularza PIT-36L.

Emeryci prowadzący działalność gospodarczą, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą osiągać przychody dowolnej wysokości bez ograniczeń wysokości świadczeń emerytalnych.

Zobacz także

Podobna zasada dotyczy emerytów, którzy uzyskują przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nieobjętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi – np. umowy o dzieło czy umowy agencyjnej.

Inaczej ma się sytuacja z osobami, które są na wcześniejszej emeryturze, pobierają renty (rodzinne, socjalne, z KRUS i z tytułu niezdolności do pracy) i świadczenia przedemerytalne,

W sytuacji, kiedy dochód przekroczy 70 procent przeciętnego miesięcznego krajowego wynagrodzenia, świadczenia emerytalne tych osób są zmniejszane. Natomiast jeśli przekroczy 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju - wcześniejsza emerytura w ogóle nie przysługuje.

Zobacz także

Jakie składki muszą płacić emeryci z własną firmą?

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapewniło, że po przekroczeniu wieku emerytalnego emeryt lub emerytka są zwolnieni z opłacania większości opłat związanych z ubezpieczeniem społecznym.

Jedyną składką, jaką muszą odprowadzać, to ta na ubezpieczenie zdrowotne. Jak się ją wylicza? Podstawę stanowi zadeklarowana kwota – jednak nie może ona być niższa niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Składka to 9 proc. podstawy (w 2019 roku wynosi 342,32 zł).

Z kolei jeżeli świadczenie emerytalne w kwocie brutto nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, a dodatkowe przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury lub opłacany jest podatek dochodowy w formie karty podatkowej, to możliwe jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności.

Zobacz także

RadioZET.pl/biznes.gov.pl/PTD