Zamknij

Działalność gospodarcza a ciąża. Czy należy się zasiłek macierzyński? [PORADNIK]

Piotr Drabik
29.05.2019 16:41
Działalność gospodarcza a ciąża 2019. Zasiłek macierzyński. Jak obliczyć
fot. Nina Buday/Shutterstock (ilustracyjne)

Prowadzenie działalności gospodarczej nie powoduje utraty szansy na zasiłek macierzyński. Tłumaczymy jak można uzyskać świadczenie na nowo narodzone dziecko przy prowadzeniu własnej firmy.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - BIZNES na Facebooku

Zasiłek macierzyński przysługuje również kobietom prowadzącym działalność gospodarczą.

Jak informuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy są objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i opłacali na nie składki.

Zobacz także

Czy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego można prowadzić firmę?

Tak i z tego tytułu można uzyskiwać przychody. Podlega się wówczas tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Nie ma za to konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli emerytalne i rentowe).

Te składki będzie opłacał ZUS - w rezultacie przez okres pobierania zasiłku macierzyńskiego matka z własną firmą będzie objęta ubezpieczeniami społecznymi. Jednak istnieje także możliwość opłacania tych składek dobrowolnie.

Opłacaną składkę zdrowotną trzeba wykazywać w comiesięcznej deklaracji ZUS DRA. Nie trzeba jej składać, gdy nic się nie zmieni w stosunku do miesiąca poprzedniego, a do podstawy wymiaru składki zdrowotnej zdeklaruje się jej minimalną wysokość).

Dla dopełnienia wszystkich formalności trzeba od pierwszego dnia pobierania zasiłku macierzyńskiego wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych (korzystając z formularza ZUS ZWUA) oraz zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (na formularzu ZUS ZZA) - dopiero po przyznaniu przez ZUS prawa do zasiłku.

Zobacz także

Jak długo pobiera się zasiłek macierzyński przy własnej firmie?

Okres trwania zasiłku macierzyńskiego dla osób z własną działalnością gospodarczą jest taki sam, jak dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę.

Maksymalny czas wypłaty zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia (lub przyjęcia na wychowanie) jednego dziecka wynosi 52 tygodnie. W przypadku kolejnych dzieci okres wypłaty zasiłku jest dłuższy i może wynieść maksymalnie do 71 tygodni.

Ile wynosi zasiłek macierzyński przy własnej firmie?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od wysokości składek opłacanych w trakcie prowadzenia działalności. A dokładnie od zadeklarowanej podstawy, od której oblicza się składki.

Warto pamiętać, że jest możliwe na przykład jednorazowe podwyższenie podstawy wymiaru składki i uzyskanie wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Zobacz także

Przykład:

Maria rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 roku. Nie ma wcześniejszego okresu ubezpieczenia chorobowego. 

Zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno – rentowych oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, deklarując jako podstawę wymiaru składki kwotę maksymalną. Maria opłaciła składkę od najwyższej podstawy przewidzianej w 2018 roku, czyli od kwoty 11107,5 zł.

Po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia Maria urodziła dziecko. Złożyła wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego.

Od kwoty 2665,80 zł, czyli przeciętna miesięczna najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe obowiązująca w roku 2018 (standardowy ZUS - 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), odlicza się 13,71 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe: 

2665,80 zł – (2665,80 zł x 13,71 proc.) = 2665,80 zł - 365,48 zł = 2300,32 zł   

11.107,50 zł – 2665,80 zł = 8441,70 zł (to część przewyższająca najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe)

8441,70 zł – (8441,70 zł x  13,71 proc.)= 8441,70 zł – 1157,35 zł = 7284,35 zł.

7284,35 zł : 12 miesięcy = 607,02 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyniesie 2907,34 zł (2300,32 zł + 607,02 zł = 2907,34 zł).

Zobacz także

Jeżeli Maria będzie pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 80 procent i pomnożone przez okres odpowiadający 52 tygodniom urlopów (20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodni urlopu rodzicielskiego), to zasiłek będzie przysługiwał w wysokości:

2907,34 zł x 80 proc. = 2325,87 zł.

Od kwoty 2325,87 zł potrącana jest jeszcze zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18 proc., czyli 418,65 zł; zatem do wypłaty jest:

2325,87 zł – 418,65 = 1907,22 zł.

Zasiłek macierzyński Marii wyniesie 1907,22 zł.

Uwaga! Zasiłek macierzyński nie jest wypłacany w jednakowej wysokości przez 52 tygodnie.

Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego i za pierwsze 6 tygodni rodzicielskiego (maksymalnie 26 tygodni) oraz 60 proc. za pozostały okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.

Można jednak od razu zadeklarować chęć skorzystania z zasiłku macierzyńskiego za pełny okres 52 tygodni, składając do ZUS odpowiednie dokumenty w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka. Wtedy przez 52 tygodnie zasiłek wypłacany jest w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru.  

Zobacz także

RadioZET.pl/biznes.gov.pl/infakt.pl/PTD