Zamknij

Czym kierują się Polacy przy zmianie pracy?

Olga Papiernik
16.01.2018 13:45
Czym kierują się Polacy przy zmianie pracy?
fot. LinkedIn Sales Navigator on Unsplash

Poziom rotacji na polskim rynku pracy wyniósł 20% w IV kw. 2017 r. wobec 24% w IV kw. 2016 roku i pozostał na tym samym poziomie w ujęciu kwartalnym, wynika z 30. edycji "Monitora Rynku Pracy" Instytutu Badawczego Randstad.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET - Biznes na Facebooku

- Możemy mówić o stabilizacji trendu w przypadku rotacji na polskim rynku pracy. Nastąpiło wystudzenie tej tendencji i od dwóch kwartałów obserwujemy stabilizację rotacji na rynku pracy - powiedziała dyrektor Instytutu Badawczego Randstad Katarzyna Gurszyńska podczas konferencji prasowej.

Co piąty pracownik zmienił w ostatnim półroczu pracę, co czwarty zmienił stanowisko, a 20% badanych wskazujących na zmianę pracodawcy oznacza spadek o 9 pkt proc wobec rekordu zanotowanego w połowie 2016 roku, zaznaczono w badaniu.

 

Głównym powodem rotacji na polskim rynku pracy jest chęć rozwoju zawodowego - 48% wskazań oraz wyższe wynagrodzenie 47% wskazań.

Najczęściej pracodawcę i stanowisko pracy zmieniali mieszkańcy miast o populacji od 50-00 tys. mieszkańców i w przekroju zawodowym byli to inżynierowie - 49%.

Badanie wykazało również, że 35% pracowników liczy na podwyżkę pensji w 2018 roku - głównie pracownicy zamieszkujący zachodni i wschodni region kraju - odpowiednio: 43% i 37%. Podwyżek spodziewają się głównie kierownicy średniego szczebla - 43% wskazań, technicy i robotnicy wykwalifikowani - 40% oraz mistrzowie i brygadziści - 40%.

W przypadku badania sytuacji pracowników dotyczącej oceny ryzyka utraty pracy w ciągu najbliższego półrocza - 7% badanych wskazało, że istnieje duże ryzyko z tym związane, a 30% badanych w ogóle nie obawia się utraty pracy. Natomiast 32% uważa, że występuje małe ryzyko utraty pracy.

Najczęściej satysfakcję z pracy deklarują osoby na będące na umowę o pracę i samozatrudnione po 72% wskazań, a w przypadku przekroju zawodowego - mistrzowie/brygadziści - 86% wskazań, kadra kierownicza średniego szczebla - 80% i top management - 79%.

- Jesteśmy obecnie w przełomowym momencie, jeśli chodzi o polski rynek pracy. Kluczowym zagadnieniem pozostaje to, że firmy w Polsce będą musiały się zastanowić, jak motywować pracowników i konkurować o nich na rynku pracy. Potrzebni są wysoko wykwalifikowani pracownicy, a z drugiej strony również ci nisko wykwalifikowani nadążający za rosnącymi zamówieniami - powiedział ekspert Konfederacji Lewiatan Jakub Gontarek podczas konferencji prasowej.

Dodał, że - pracownicy widzą poprawę koniunktury gospodarczej w kraju i pracodawcy będą musieli się zmierzyć zapewnienie pracownikom lepszych perspektyw rozwoju w pracy i poprawy warunków pracy, w szczególności w małych i średnich firmach.

Sondaż został przeprowadzony przez ankiety online w grupie respondentów 18-64 lat, pracujących minimum 24 h/tydzień. Próba wyniosła ok. 1000 osób.

ISBnews/OP